Korzenie społeczne a potencjał wychowanka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korzenie społeczne a potencjał wychowanka - strona 1 Korzenie społeczne a potencjał wychowanka - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT 3: Korzenie społeczne a potencjał wychowanka.
Czym jest "habitus" w socjologicznej teorii P. Bourdieu?
Habitus- kompleks interioryzacji, czyli tendencji, postaw, dyspozycji uwewnętrznionych, wprowadzonych w sferę ludzkich nawyków. Habitus rozciąga się na dziedzinę ocen emocjonalnych reakcji, stosunku do wartości. Jest on właśnie rezultatem subiektywizacji obiektywności wyrażającym się w sposób obiektywny.
Na czym polega istota przemocy symbolicznej?
Istota przemocy symbolicznej polega na tym, ze symbolicznymi środkami legitymizuje ona, wzmacnia i utrwala przemoc realną, a zatem dodaje do niej swoiste, czysto symboliczne zniewolenie w sferze wartości.
W jaki sposób P. Bourdieu wyjaśnia istotę " kapitału kulturowego"? Potomkowie rodzin należących do klas wyższych są wyposażeni w kapitał kulturowy, ufność w możliwość sukcesu, określeni zostali jako dziedzice, gdyż otrzymują prawomocną kulturę bez większego wysiłku, jako należny spadek. ( na kapitał kulturowy ma `habitus klasowy” - jest zdeterminowany przez pochodzenie społeczne, duży wpływ ma także miejsce zamieszkania.) Co można uznać za alternatywę socjalizacyjna przemocy? Socjalizacja jest zawsze wpajaniem wartości. Od arbitralności przemocy może chronić ją tylko łagodność metod i wskazywanie alternatyw, zachęta do wyboru. TEMAT 5: Środowisko wychowawcze - typy społeczeństw, rodziny i wychowania.
Czym możemy tłumaczyć tezę głoszącą zmierzch rodziny?
1. Rodzina traci znaczenie jako sfera życia społecznego, jej funkcje są stopniowo przejmowane przez inne instytucje
2. Przyjmowanie takiego modelu rodziny który istotnie przestał być dominujący w życiu społecznym
3. Deteoryzacja pojęcia rodziny
Jakie jest uniwersum pojęcia rodzina?
UNIWERSUM POJĘCIA RODZINY:
To jedno z najbardziej złożonych pojęć socjologii, jest radykalna abstrakcja ponieważ:
- rodzina to proces a nie byt
- rodzina wiąże w sobie, wiele wymiarów tradycyjnie rozdzielanych między różne nauki społeczne: porządek reprodukcji biologicznej, ekonomicznej, społecznej; badanie rodziny jest narzędziem stwierdzenia, że jest ona jednostką reprodukcyjną
- rodzina jest gospodarstwem domowym
- rodzina jest jednostką polityczną
Wszystkie te wymiary traktujemy odruchowo jako rodzinę, określając jej mianem grupę osób spokrewnionych, zamieszkujących pod wspólnym dachem, prowadzących wspólne gospodarstwo oraz stosujących jakiś tryb podejmowania decyzji dotyczących wszystkich
RODZINA JAKO PROCES: Rodzina to proces, nie byt. Rodzi się w momencie zawiązania związku między partnerami, powiększa się i wzrasta, kurczy się i umiera ze śmiercią swoich założycieli powołując w międzyczasie do życia nowe rodziny - rozumienie nuklearne. Rodzina jest procesem w sensie trwania historycznego, rozciąga się poza horyzonty życia jednego pokolenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz