Wstęp do socjologii - strona 3

Max Weber - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

MAX WEBER (1864-1920) (Niemiec) - kontynuator Marksa - prowadził z Marksem „milczący dialog” - rozwinął pomysły Marksa - nie wierzył, że socjologia może tworzyć uniwersalne prawa - każda epoka ma swoje prawa - cel socjologii: poznanie, zrozumienie/ rzeczywistość a nie wykorzystanie praktyczne do ...

Socjalizacja - definicja i podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3325

SOCJALIZACJA - uspołecznienie, wprowadzenie do społeczeństwa. - na proces stawania się człowiekiem mają wpływ czynniki biologiczne i społeczne. - wchodzenie do społeczeństwa - proces, w którym jednostka uczy się żyć w społeczeństwie poprzez przyswajanie reguł życia w ramach

Model socjalizacji Mead'a, efekt socjalizacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

EFEKT SOCJALIZACJI : Związany jest z funkcja socjalizacji. Jeśli ma prowadzić do uspołecznienia jednostki to ma za cel uspołecznić jednostkę żeby był ład i porządek w społeczeństwie. Dlaczego nie ma ładu? Ogniwa socjalizacji mogą być osłabione. Instytucje mogą nie spełniać swoich obowiązków do...

Kultura, symbole kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

W kodzie genetycznym- mamy zapisany potencjał, ale nie to jakim językiem będziemy się posługiwać czy jakie role będziemy mieć w społeczeństwie, nie ma też zapisywanych żadnych symboli kulturowych. Człowiek poznaje świat poprzez uczenie si...

Antropologia, symbole kultury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

W kodzie genetycznym- mamy zapisany potencjał, ale nie to jakim językiem będziemy się posługiwać czy jakie role będziemy mieć w społeczeństwie, nie ma też zapisywanych żadnych symboli kulturowych. Człowiek poznaje świat poprzez uczenie si...

Sieć pozycji i struktury społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

SIEĆ POZYCJI- dotyczy analizy struktury społecznej. Struktury społeczne można porównywać. Dokonujemy tego badając cechy danej struktury np. rodzina- uniwersytet. Czynniki kiedy porównujemy: - liczba różnych rodzajów pozycji - ile osób zajmuje daną pozycję - wywiad natury powiązań- np. tymczasowe,...

Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczn...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

SOCJOLOGIA WYKŁADY prof. Hanna Kostyło EGZAMIN 30.01.2007r. Wszystkie podręczniki do socjologii./ „Wstęp do socjologii” Giddens- PWN Piotr Sztompka- „Socjologia”- ZNAK HISTORIA SOCJOLOGII 4.10.1006r. Socjologia wywodzi się z filozofii. 100- 150 lat temu (XVIII w.) Sytuacja polityczna: - po...

Socjologia - historia i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

SOCJOLOGIA WYKŁADY prof. Hanna Kostyło EGZAMIN 30.01.2007r. Wszystkie podręczniki do socjologii./ „Wstęp do socjologii” Giddens- PWN Piotr Sztompka- „Socjologia”- ZNAK HISTORIA SOCJOLOGII 4.10.1006r. Socjologia wywodzi się z filozofii. 100- 150 lat temu (XVIII w.) Sytuacja polityczna: - ...

Historia socjoligii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

HISTORIA SOCJOLOGII 4.10.1006r. Socjologia wywodzi się z filozofii. 100- 150 lat temu (XVIII w.) Sytuacja polityczna: - pojawił się kapitalizm - ludzie napływają i tworzą się ośrodki pracy - społeczność skupiona w 1 miejscu - prąd umysłowy- oświecenie; rozum; racjonalizm - potrzeba porozum...

Wstep do socjologii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Magdalena Szczepańska
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2688

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: socjologia a nauki społeczne, mediatyzacja polityki, socjalizacja, kontrola społeczna, konformizm. ...