Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 1 Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 2 Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA WYKŁADY
prof. Hanna Kostyło
EGZAMIN 30.01.2007r.
Wszystkie podręczniki do socjologii./ „Wstęp do socjologii”
Giddens- PWN
Piotr Sztompka- „Socjologia”- ZNAK
HISTORIA SOCJOLOGII 4.10.1006r. Socjologia wywodzi się z filozofii.
100- 150 lat temu (XVIII w.)
Sytuacja polityczna:
- pojawił się kapitalizm
- ludzie napływają i tworzą się ośrodki pracy
- społeczność skupiona w 1 miejscu
- prąd umysłowy- oświecenie; rozum; racjonalizm
- potrzeba porozumiewania się
- wprowadzanie zasad, rozwiązywanie problemów
- 1789r. - rewolucja francuska. Głoszone- wolność, równość, braterstwo.
- ludzie wcześniej przywiązani do ziemi, brak praw, chciano to zmienić. Wszyscy ludzie są równi.
- społeczeństwo nowoczesne
- Anglia, Francja, Północne Niemcy
ZMIANY:
- pojawienie się instytucji państwowych
- konstytucje demokratyczne zamiast monarchii
- wprowadzone prawo
- suwerenność państw narodowych
- rewolucja przemysłowa
- nowa forma zarabiania
- nowe metody dystrybucji dóbr
Od XIX wieku społeczeństwo nowoczesne ( przejście od tradycyjnego do nowoczesnego- 100 lat)- socjologia- aby zrozumieć społeczeństwo kieruje zmianami
Socjologia XXI wieku nie zmienia społeczeństwa
Socjologia naukowa- łączy się z powstawaniem społeczeństwa nowoczesnego
Pedagog- zmienia rzeczywistość, zaznajamia się z naukami, zamierza zmienić wychowanka. Pedagog wpływa na wychowanka i wie jaki on ma być.
Od XX wieku socjologia zmienia pogląd, że możemy panować nad zmianami socjologicznymi.
Socjologia zaczyna się od momentu mówienia o społeczeństwie
H. SPENCER Dzieli społeczeństwo na:
- militarne (brak wolności)
- industrialne (rynek władzy)
2. F. TOENNIES (Tenis)
- gemeinschaf ( wspólnota, społeczność, każdy z każdym się zna)
- gesellschaft ( społeczeństwo, duży twór, niekoniecznie musza się znać)
3. EMIL DURKHEIN - społeczeństwo organiczne (solidarność organiczna,

(…)

… władzy)
2. F. TOENNIES (Tenis)
- gemeinschaf ( wspólnota, społeczność, każdy z każdym się zna)
- gesellschaft ( społeczeństwo, duży twór, niekoniecznie musza się znać)
3. EMIL DURKHEIN
- społeczeństwo organiczne (solidarność organiczna, społeczeństwo tradycyjne)
- solidarność mechaniczna (społeczeństwo nowoczesne)
4. MAX WEBER
- typologia
SPOŁECZEŃSTWO TRADYCYJNE
SPOŁECZEŃSTWO KAPITALISTYCZNE
CHARAKTER…
… świadczące, że społeczeństwo zmieniło sposób życia.
5. TALKOT PARSONS
- społeczeństwo tradycyjne
- społeczeństwo nowoczesne
Zastanawia się nad innymi cechami społeczeństwa:
stopień artykulacji struktury społecznej ( status społeczny, kryteria ocen- nowe pojęcia)
status społeczny
kryteria rekrutacji
kryteria ocen
rola emocji
PRZEDSTAWICIELE SOCJOLOGII 10.10.2006r
SOCJOLOGIA- Bada społeczne zachowanie…
…- świat zewnętrzny.
Symbole mówią razem, co robić, jak myśleć, jak postrzegać rzeczywistość.
Język ojczysty jest najbardziej znany.
Język przez cały czas jest ważny.
Podział symboli kultury:
systemy językowe/ symboli- dysponujemy poza j. polskim innymi językami, wersja mówiona, pisana języka, j. komputerowe, język migowy, matematyczny, alfabet Morsea, mimiki, mowa ciała, system znaków drogowych, znaki…
…/ rzeczywistość a nie wykorzystanie praktyczne do poprawy społeczeństwa
- socjologia obiektywna i neutralna
- pozycja społeczna, prestiż, szacunek, władza- również dobra społeczne- nierówności społeczne- przyczyną nie tylko pieniądze
- kapitał zaczyna się p… i rozszerzać
- zaczął się korporacjonizm
- Marks- nierówność prowadzi do narastania nierówności a potem do rewolucji
- Weber- to czy nastąpi konflikt zależy…

^ konkubinat- niesformalizowany związek
4. TYPY RODZIN/ ZWIĄZKÓW:
Różne pod względem braku jednego elementu.
związek dinksów- podwójny dochód, 0 dzieci
rodziny nomodyczne- życie na odległość
patchwork- rodzinna układanka; utrzymywanie kontaktów z rodziną wcześniejszych partnerów.
Homoseksualne
Dwustopniowa. Najpierw związek intymny. Razem mieszkają, biorą ślub dopiero gdy pojawia się ciąża.
Rodziny bezdzietne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz