Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 1 Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 2 Socjologia - historia i przedstawiciele - Społeczeństwo kapitalistyczne a tradycyjne - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA WYKŁADY
prof. Hanna Kostyło
EGZAMIN 30.01.2007r.
Wszystkie podręczniki do socjologii./ „Wstęp do socjologii”
Giddens- PWN
Piotr Sztompka- „Socjologia”- ZNAK
HISTORIA SOCJOLOGII 4.10.1006r. Socjologia wywodzi się z filozofii.
100- 150 lat temu (XVIII w.)
Sytuacja polityczna:
- pojawił się kapitalizm
- ludzie napływają i tworzą się ośrodki pracy
- społeczność skupiona w 1 miejscu
- prąd umysłowy- oświecenie; rozum; racjonalizm
- potrzeba porozumiewania się
- wprowadzanie zasad, rozwiązywanie problemów
- 1789r. - rewolucja francuska. Głoszone- wolność, równość, braterstwo.
- ludzie wcześniej przywiązani do ziemi, brak praw, chciano to zmienić. Wszyscy ludzie są równi.
- społeczeństwo nowoczesne
- Anglia, Francja, Północne Niemcy
ZMIANY:
- pojawienie się instytucji państwowych
- konstytucje demokratyczne zamiast monarchii
- wprowadzone prawo
- suwerenność państw narodowych
- rewolucja przemysłowa
- nowa forma zarabiania
- nowe metody dystrybucji dóbr
Od XIX wieku społeczeństwo nowoczesne ( przejście od tradycyjnego do nowoczesnego- 100 lat)- socjologia- aby zrozumieć społeczeństwo kieruje zmianami
Socjologia XXI wieku nie zmienia społeczeństwa
Socjologia naukowa- łączy się z powstawaniem społeczeństwa nowoczesnego
Pedagog- zmienia rzeczywistość, zaznajamia się z naukami, zamierza zmienić wychowanka. Pedagog wpływa na wychowanka i wie jaki on ma być.
Od XX wieku socjologia zmienia pogląd, że możemy panować nad zmianami socjologicznymi.
Socjologia zaczyna się od momentu mówienia o społeczeństwie
H. SPENCER Dzieli społeczeństwo na:
- militarne (brak wolności)
- industrialne (rynek władzy)
2. F. TOENNIES (Tenis)
- gemeinschaf ( wspólnota, społeczność, każdy z każdym się zna)
- gesellschaft ( społeczeństwo, duży twór, niekoniecznie musza się znać)
3. EMIL DURKHEIN - społeczeństwo organiczne (solidarność organiczna,

(…)

… władzy)
2. F. TOENNIES (Tenis)
- gemeinschaf ( wspólnota, społeczność, każdy z każdym się zna)
- gesellschaft ( społeczeństwo, duży twór, niekoniecznie musza się znać)
3. EMIL DURKHEIN
- społeczeństwo organiczne (solidarność organiczna, społeczeństwo tradycyjne)
- solidarność mechaniczna (społeczeństwo nowoczesne)
4. MAX WEBER
- typologia
SPOŁECZEŃSTWO TRADYCYJNE
SPOŁECZEŃSTWO KAPITALISTYCZNE
CHARAKTER…
… świadczące, że społeczeństwo zmieniło sposób życia.
5. TALKOT PARSONS
- społeczeństwo tradycyjne
- społeczeństwo nowoczesne
Zastanawia się nad innymi cechami społeczeństwa:
stopień artykulacji struktury społecznej ( status społeczny, kryteria ocen- nowe pojęcia)
status społeczny
kryteria rekrutacji
kryteria ocen
rola emocji
PRZEDSTAWICIELE SOCJOLOGII 10.10.2006r
SOCJOLOGIA- Bada społeczne zachowanie…
…- świat zewnętrzny.
Symbole mówią razem, co robić, jak myśleć, jak postrzegać rzeczywistość.
Język ojczysty jest najbardziej znany.
Język przez cały czas jest ważny.
Podział symboli kultury:
systemy językowe/ symboli- dysponujemy poza j. polskim innymi językami, wersja mówiona, pisana języka, j. komputerowe, język migowy, matematyczny, alfabet Morsea, mimiki, mowa ciała, system znaków drogowych, znaki…
…/ rzeczywistość a nie wykorzystanie praktyczne do poprawy społeczeństwa
- socjologia obiektywna i neutralna
- pozycja społeczna, prestiż, szacunek, władza- również dobra społeczne- nierówności społeczne- przyczyną nie tylko pieniądze
- kapitał zaczyna się p… i rozszerzać
- zaczął się korporacjonizm
- Marks- nierówność prowadzi do narastania nierówności a potem do rewolucji
- Weber- to czy nastąpi konflikt zależy…

^ konkubinat- niesformalizowany związek
4. TYPY RODZIN/ ZWIĄZKÓW:
Różne pod względem braku jednego elementu.
związek dinksów- podwójny dochód, 0 dzieci
rodziny nomodyczne- życie na odległość
patchwork- rodzinna układanka; utrzymywanie kontaktów z rodziną wcześniejszych partnerów.
Homoseksualne
Dwustopniowa. Najpierw związek intymny. Razem mieszkają, biorą ślub dopiero gdy pojawia się ciąża.
Rodziny bezdzietne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz