Max Weber - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Max Weber - charakterystyka - strona 1 Max Weber - charakterystyka - strona 2 Max Weber - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


MAX WEBER (1864-1920) (Niemiec) - kontynuator Marksa - prowadził z Marksem „milczący dialog” - rozwinął pomysły Marksa - nie wierzył, że socjologia może tworzyć uniwersalne prawa - każda epoka ma swoje prawa - cel socjologii: poznanie, zrozumienie/ rzeczywistość a nie wykorzystanie praktyczne do poprawy społeczeństwa - socjologia obiektywna i neutralna - pozycja społeczna, prestiż, szacunek, władza- również dobra społeczne- nierówności społeczne- przyczyną nie tylko pieniądze - kapitał zaczyna się p… i rozszerzać - zaczął się korporacjonizm - Marks- nierówność prowadzi do narastania nierówności a potem do rewolucji - Weber- to czy nastąpi konflikt zależy od sytuacji i przywódców - typologia przywódców- charyzmatyczny przywódca - im większa nierówność tym większa potencjalność konfliktu- nie zawsze - nadbudowa (idee, wartości) zależy od bazy i na odwrót; nadbudowa wpływa na bazę DZIEŁO : „Etyka protestancka, duch kapitalizmu ” CECHY NAUKI: - świat rzeczywisty istnieje niezależnie od percepcji człowieka
- odkrywamy świat rzecz., a nie tworzymy go
- w naturze istnieje porządek- nic nie dzieje się bez przyczyny; relacja przyczynowo- skutkowa
- wiedzę możemy zdobywać dzięki systematycznej, obiektywnej obserwacji, logicznemu myśleniu, doświadczeniu
- wszystkie tzw. Naukowe dają się empirycznie potwierdzić
- wpływ osobowości naukowca nie powinno mieć znaczenia
Narzędzia nauki- teorie- systematyczny sposób wyjaśniania związków pomiędzy dwoma lub więcej zjawiskami.
*funkcjonalizm- nie wyjaśnia np. rewolucji
f unkcjonalizm makrosocjologiczne teoria konfliktu t eoria interakcji mikrosocjologiczna
Społeczeństwa budują interakcje między ludźmi; możemy się porozumieć tylko dzięki symbolom, obie strony muszą znać te symbole Teorie utylitarne (mikrosocjologiczna)
Człowiek jest istotą racjonalną, zachowuje się racjonalnie, wykonuje tylko rzeczy, które przynoszą zysk, odrzuca te, które przynoszą stratę; przeliczamy zyski i straty
METODOLOGIA: - miękka (socjologia)
- twarda (w naukach ścisłych)
* Pomysł na badanie
* Formułujemy problem
* Sięgamy do literatury
* Skupiamy się na jednej rzeczy
* Pytanie badawcze
* Formułujemy hipotezy
- błędy w zakresie etyki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz