Teorie grupy społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie grupy społecznej - strona 1 Teorie grupy społecznej - strona 2 Teorie grupy społecznej - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA FUNKCJONALNO-STRUKTURALNA
Źródła teorii:
August Comte,
Herbert Spencer,
Emile Durkheim,
Vilfredo Pareto,
Claude Levi-Strauss,
Alfred R. Radcliffe-Brown,
Bronisław Malinowski,
Talcott Parsons.
Teoria funkcjonalno-strukturalna opiera się na poglądzie, że życie społeczne jest zawsze strukturalizowane w postaci systemów społecznych. Punktem wyjścia analizy socjologicznej jest badanie budowy, struktury danego systemu społecznego i funkcji, jakie on spełnia na rzecz systemu szerszego. Analiza systemu ukazuje, jakie funkcje spełnia każdy z elementów systemu na rzecz całości. Teoria funkcjonalna nie operuje pojęciem grupy, ale systemu społecznego.
Podstawowe pojęcia:
SYSTEMY SPOŁECZNE - całości spełniające określone funkcje względem większych całości, które również złożone są z określonych elementów wzajemnie od siebie funkcjonalnie zależnych. Szersze systemy absorbują systemy mniejsze, które mogą być traktowane jako ich elementy.
FUNKCJA - rodzaj aktywności spełnianej przez dany element na rzecz określonego systemu społecznego, rodzaj wkładu danego systemu na rzecz szerszego systemu zewnętrznego. To właściwa dla danego systemu aktywność czy działalność konieczna, utrzymująca w istnieniu dany system. Funkcja ma charakter zdeterminowany i wynika ze struktury i rodzaju zależności między systemami czy też między elementami systemu. Elementami w systemie mogą być jakieś części danego systemu, albo poszczególne przedmioty, albo inne cechy, stany, procesy lub części całości wszystkich zależności strukturalnych w systemie.
GRUPA SPOŁECZNA - system społeczny; pewna całość w strukturze systemów społecznych lub tzw. makrosystemów, złożona z elementów funkcjonalnie ze sobą powiązanych
Funkcjonalizm i strukturalizm to dwie orientacje tej teorii.
Funkcjonalizm zajmuje się problematyką funkcji, bada systemy kulturowe i wzory zachowań.
Strukturalizm koncentruje się na analizie budowy - struktury systemów społecznych oraz zasad je organizujących, bada procesy społeczne i zależności w budowie systemów.
ALFRED R. RADCLIFFE-BROWN - STRUKTURALIZM FUNKCJONALNY Przedmiotem analiz czyni strukturę społeczną systemu . Struktury rozpatruje w skali całego społeczeństwa i innych wielkich struktur społecznych. Twierdzi, że poznanie struktury danego systemu pozwala dopiero wyjaśniać zjawiska kulturowe, obyczaje, wierzenia, wzory życia w społeczeństwie. Struktura społeczna stanowi uregulowane stosunki miedzy jednostkami i zbiorowościami osób w danym systemie i zapewnia temu systemowi jedność.
BRONISŁAW MALINOWSKI - FUNKCJONALIZM

(…)

… rzeczywistości społecznej jako zewnętrznej i obiektywnej w stosunku do jednostki. Dopiero Merton wkroczył w sferę świadomości jednostki.
TEORIA INTERAKCJONIZMU SYMBOLICZNEGO
Źródła teorii:
William James,
John Dewey,
George Mead,
Herbert Blumer (szkoła chicagowska),
Manfred Kuhn (szkoła Iowa),
Robert Park,
Ernest W. Burgess.
W ujęciu interakcjonizmu symbolicznego rzeczywistość społeczna sprowadza…
…. świat miejski, w 10-piętrowym bloku ludzie nie znają się i zostają skazani na to, by dochodzić czego się od siebie spodziewać, dlatego wchodzą ze sobą w interakcje).
FLORIANA ZNANIECKIEGO TEORIA GRUPY SPOŁECZNEJ
Twórcy teorii działania społecznego:
Max Weber,
Thorstein B. Veblen,
Robert M. McIver,
Karl Mannheim,
Florian Znaniecki,
Talcott Parsons,
Robert Merton,
William H. Whyte,
David Riesman,
Charles Wright Mills.
Teoria ta opiera się na koncepcji:
osoby społecznej jako świadomego podmiotu i twórcy życia społecznego,
działania społecznego jako podstawowej treści życia społecznego.
FLORIAN ZNANIECKI
Znaniecki posługuje się pojęciem współczynnika humanistycznego - własnością świata kultury jest to, iż jest ona zawsze czyjaś, że jest taka obiektywnie, jaka jest w doświadczeniu i działaniu ludzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz