Teoria wychowania - socjalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wychowania - socjalizacja - strona 1

Fragment notatki:


1. SOCJALIZACJA a) szerokie rozumienie: kształtowanie osobowości społecznej
nabywanie społecznej dojrzałości
spontaniczne włączanie się jednostki w życie społeczne
b) węższe rozumienie: wpływ życia społecznego
proces oddziaływania społecznego na jednostkę
skutki tych wpływów w postaci zmian zachodzących w jednostce proces włączania jednostki w społeczeństwo, umożliwiający integrację z nim, czyli zaadoptowanie przyjętego w danym społeczeństwie sposobu myślenia i odczuwania oraz zgoda na obowiązujący w nim system wartości, łącznie z powszechnie głoszonymi opiniami, przekonaniami, wierzeniami, ideami proces adoptowania się do warunków w jakich przystało żyć
nabywanie różnych umiejętności społecznych (przede wszystkim opanowanie języka ojczystego)
c) wpływy socjalizacji: wytworzenie się więzi społeczno- emocjonalnej (przywiązania) między opiekunem i wychowankiem
wywieranie wpływu przez środowisko- sposób bezpośredni (poprzez oddziaływania zewnętrzne) mi sposób pośredni (osobiste zaangażowanie we własny rozwój poddawany wpływom środowiskowym), jednostka może mniej lub bardziej ulegać wpływom środowiska albo celowo przeciwstawiać się im
d) fazy socjalizacji: I- faza przygotowawcza, stadium presocjalizacji- 2-3 r.ż.- wpływ rodziny naturalnej, zastępczej lub zakładu, w którym dziecko przebywa
II- faza socjalizacji właściwej- wiek przedzkolny- wpływy zaczynają obejmować środowisko rówieśnicze
III- wpływ szkoły
W kolejnych fazach zwiększa się krąg środowisk socjalizujących środowisk, co prawdopodobnie odbywa się kosztem rodziny, ta jednak nadal nie przestaje pełnić znaczącej roli w procesie socjalizacji
e) definicje socjalizacji: „ ta część całkowitego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym, uczy ją zachowania się według przyjętych wzorów, uczy ją rozumienia kultury, czyni ją zdolną do utrzymania się i wykonywania określonych ról społecznych”
„ogół działań ze strony społeczeństwa zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby mogła stać się pełnowartościowym człowiekiem społeczeństwa”
„proces nabywania przez jednostkę wiedzy, systemu wartości, biegłości językowej, umiejętności społecznych i społecznej wrażliwości, który pozwala jej zintegrować się ze społeczeństwem i zachować w nim przystosowawczo”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz