Teoria wychowania

note /search

Wykłady Teoria wychowania

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5733

...WYCHOWANIE -wpływanie na sferę emocji woli i motywacji, kierunku odpowiedzialności za własny rozwój i aktywności pozytywnej, konstruktywnej. CEL WYCHOWANIA – stymulowanie rozwoju osobowości. Wdrażanie do samo aktualizacji, odpowiedzialności za własny rozwój. OSOBA – ktoś jedyny, niepowt...

Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1876

Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna Personalizm (gr., łac.-osoba)-kierunek filozoficzny, radykalny nurt w naukach o wychowaniu.  Eksponuje on osobę jako istotę autonomiczną, jej godność i rozumność. Element konstruktywny dla ...

Pedagogika radykalnego humanizmu Ericha Fromma

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 5159

Pedagogika radykalnego humanizmu Ericha Fromma Erich Fromm (1900-1980)  - żył 80 lat. Urodził się we Frankfurcie nad Menem, pochodził z rodziny rabinackiej. Studiował filozofię oraz psychologię, uzyskał tytuł doktora nauk filozoficznych. Pod koniec 1932r. wyjechał do USA na zaproszenie Chicagowsk...

Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1246

Temat: Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej Człowiek traktowany jako: jednostka aktywna i samodzielna od urodzenia, zdolny do kierowania swoim losem a dziecko osobą w pełnym tego słowa znaczeniu , wyposażone w indywidualną tożsamość , ma więc prawo do działania własną wolą ,niezależnego...

Kary i nagrody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1946

Koncepcja behawioralna - twórca J.Watson , zauważył ,że wszelkie zachowania człowieka są jedynie reakcją człowieka na bodźce zewnętrzne , wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na dziecko ,polega na kierowaniu jego rozwojem , nie uwzględniając a nawet lekceważąc przysługujące mu p...

Obszary rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1834

Obszary rozwoju: I poziom zmian zachowania II poziom struktur umysłowych poznawczo-emocjonalno-motywacyjnych ( na podstawie zachowań „widzę to”) III poziom zmian osobowości ( jednostka dojrzewa, kształtuje sie) IV poziom zmian relacji osoba-otoczenie (dziecko wymaga zmiany w otoczeniu) Te po...

Relacje małżeńskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

Temat: Relacje małżeńskie 1)Cztery Typy małżeństw: a ) Pary tradycyjne (20%) - poprzez utrzymanie stabilizacji, poprzez ustalone role damsko-męskie, wysoki stopień wzajemnej zależności, tendencja do unikania konfliktów, największa stabilność i zażyłość b) Pary niezależne (22%) - nie przywiązują ...

Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka, typologia i funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3878

Temat: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka ( rodzina poczwarkowa, eurosieroty, uzależnienia ,rodziny niepełne, rozpad więzi, dezintegracja więzów rodzinnych,kwestie adopcji) Przemiany ( rodzina dziś a kiedyś ) : od rodziny dużej do małej od rodziny biologicznie zdeterminowanej do rodziny p...

Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

Temat: Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych. Trzy rodzaje zmian : - zmiany uniwersalne - przypisywane są do wieku i odnoszą się do każdego człowieka w danej grupie wiekowej. * są warunkowane procesami biologicznymi . * dojrzewanie organizmu ale też uniwersalne dośw...

Style i strategie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701

tutoring- pozwala dzieciom uczenia się od rówieśników ( rówieśnicy traktowani jako cenne źródło informacji ) 1. Trzy style kierowania klasą szkolną: a) autorytarny - sposób na opanowanie dzieci b) demokratyczny- nie boją się pozwolić dzieciom na ponoszenie odpowiedzialności c) liberalny 2. Za...