Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych - strona 1 Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych.
Trzy rodzaje zmian :
- zmiany uniwersalne - przypisywane są do wieku i odnoszą się do każdego człowieka w danej grupie wiekowej.
* są warunkowane procesami biologicznymi .
* dojrzewanie organizmu ale też uniwersalne doświadczenia * zmiany prowadzą do procesu starzenia organizmu , środowisko przyspiesza bądź opóźnia pewne zmiany wyznaczone zegarem społecznym ( nie tylko biologicznym) np. kiedy założysz rodzinę *punktualność bądź niepunktualność zmian(oczekujemy, żeby były gotowe) * *naciski społeczne / dziecko później niż kiedyś. ( ( każde odchylenie niepunktualne ) *ludzie podzielają podobne doświadczenia ( ludzie w podobnym wieku interpretują podobnie doświadczenia ponieważ dysponują podobnymi narzędziami poznawania świata. - zmiany wspólne - zmiany, które charakteryzują osoby należące do społeczności lokalnej, do pewnej wspólnoty ,grupy( np. rodzina, grupa zawodowa) * doświadczenia wynikające z uczestniczenia w podobnych sytuacjach *każda grupa (kultura) wypracowuje własne standardy zachowania ( różnice w rodzinach) * doświadczenia wpływają na to jacy jesteśmy
* pewne oczekiwania kierowane są do pewnych grup w zależności od czasu historycznego ,od wydarzeń odbywających się w danym momencie,zmian wynikających z przynależności do danego pokolenia.
- zmiany indywidualne - wywołane czynnikami unikatowymi działającymi wyłącznie na jedną jednostkę. * rozwój człowieka jest możliwy dzięki gromadzeniu się poszczególnych doświadczeń.
* niepowtarzalność doświadczeń każdego człowieka * zmiany mogą być gwałtowne ale nie zawsze. ( zdarzenia traumatyczne, przypadkowe i nagłe udziałem poszczególnych osób.
- pojęcie rozwoju węższy zakres niż pojęcie zmiany. Rozwój - ● nieodwracalny ● spontaniczny ● monotoniczny -ciąg zmian . ● aby zmianę można było uznać za rozwojową, musi ona charakteryzować się następującymi zmianami : - nie może być to zmiana nagła, ani jednorazowa ani krótkotrwała - zmiana względni długotrwała nie może to być zmiana pojedyncza, ale kilka po sobie następujących czyli ciąg zmian

(…)

… dziedzinie)
●jako osiąganie standardów, wyznaczone są poprzez:
* opisy zachowań występujących najczęściej a więc uznawanych za typowe w danym okresie życia ( większość osób robi to w danym okresie np. zamiast pieluszki nocnik)
* zadania jakie stawia się przed człowiekiem w danej fazie rozwoju
* możliwości jednostki .jej dojrzałość do wykonywania czynności .która jest wynikiem dojrzewania biologicznego…
… dziedzinie)
●jako osiąganie standardów, wyznaczone są poprzez:
* opisy zachowań występujących najczęściej a więc uznawanych za typowe w danym okresie życia ( większość osób robi to w danym okresie np. zamiast pieluszki nocnik)
* zadania jakie stawia się przed człowiekiem w danej fazie rozwoju
* możliwości jednostki .jej dojrzałość do wykonywania czynności .która jest wynikiem dojrzewania biologicznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz