Pojęcie zmiany rozwojowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zmiany rozwojowej - strona 1 Pojęcie zmiany rozwojowej - strona 2

Fragment notatki:

2. Poj ę cie zmiany rozwojowej Rozwój - to proces, który polega na dokonywaniu się określonych zmian w organizmie, zmiany te dokonują się w ciągu całego życia jednostki;
Arystoteles: celowy proces od form niższych do wyższych;
Spencer: narastające, zróżnicowanie z jednoczesną integracją; Zmiana rozwojowa obejmuje wszelkie przemiany w zakresie psychiki i zachowania człowieka w ciągu całego jego życia od jego początku aż po zakończenie. Kiedy obserwujemy zachowanie innych osób spostrzegamy, że ulega ono zmianom, łatwo też można zauważyć, że i nasze własne zachowanie zmienia się. Zmienia się nasz wygląd, sprawność fizyczna, pamięć, wiedza, relacje koleżeńskie. Psychologowie rozwoju wyróżnili trzy rodzaje zmian w rozwoju człowieka. Są to zmiany uniwersalne, wspólne i indywidualne. Zmiany uniwersalne są skutkiem wpływu na rozwój czynników odnoszących się do każdego człowieka i są powiązane z wiekiem życia. Obejmują one zmiany uwarunkowane biologicznym dojrzewaniem organizmu, czyli genetycznie zaprogramowanymi sekwencjami zmian organizmu. Zobrazuje je przykład pochodzący z książki o kotach pt. „Dlaczego kot mruczy”, Okazuje się, że ciąża u kotów trwa 9 tygodni, potem poród trwa ok. 2 godzin, zwykle kotka rodzi około 5 kotków,
normalna sekwencja porodu powinna prowadzić do rodzenia się kotków co pół godziny, bo kotka potrzebuje ok. pół godziny na wszelkie zabiegi pielęgnacyjne nowo narodzonego kociaka, a poród przyjmuje sama. Następnie zajmuje się kotkami przez pięć tygodni a potem muszą być one samodzielne, gdyż kotka zaczyna bardziej interesować się kocurami niż nimi. Widać tu właśnie te genetycznie zaprogramowane sekwencje zachowania życiowego, pewien rodzaj instynktu, który
powoduje uniwersalne zmiany zachowania. Analogie można odnieść też do zachowania ludzkiego. Wszystkie zmiany jakim podlega nasze ciało podlegają działaniu tzw. „zegara biologicznego”. Zmiany wsp ól ne : rozwojowe zmiany są skutkiem oddziaływania grup społecznych, do kt ór ych przynależymy w różny spos ób , są wspólne, albowiem dotyczą os ób , kt ór e należą do określonej grupy, do pewnej wspólnoty i w rezultacie przechodzą przez takie same doświadczenia. Każda kultura, każda grupa społeczna, a więc np. rodzina czy klasa szkolna ma własne normy własne standardy wyznaczające spos ób zachowania. Te standardy dodatkowo rożnie działają na dzieci, młodzież i dorosłych. Następne zdanie jest bardzo ważne. Zmiany rozwojowe dotyczą tego, że każde pokolenie żyjąc w tej samej kulturze, w tym samym czasie historycznym, w tym samym środowisku fizycznym, jednocześnie żyją w innym środowisku psychologicznym, a więc przynależność pokoleniowa też determinuje zmiany rozwojowe. Czyli upraszczając, na ile można to uprościć, zmiany wsp

(…)

…, poszerzenie słownika, pamięć);
- jakościowy: funkcja przekształca się zasadniczo np. przejście od gaworzenia do gruchania, od pamięci mimowolnej do dowolnej;

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz