Psychologia rozwojowa

note /search

Psychologia rozwojowa - zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4025

..ROLA CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NATYWIZM - o rozwoju decydują czynniki wrodzone; ENVIROMENTALIZM - czynniki środowiskowe INTERAKCJONIZM - interakcja czynników wrodzonych i środowiskowych * Badania bliźniąt monozygotycznych - OKRESY KRYTYCZNE (SENSYTYWNE) Okresy w życiu dziecka...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

1. Zaznacz, które z poniższych nie są funkcjami nauki a. prognostyczna b. metaforyczna c. eklektyczna d. eksplanacyjna 2. Autonomiczność zmiany rozwojowej wynika a. z niezależności od czynników etologicznych b. z zależności od czynników gen...

Źródła emocji, sposoby regulacji emocji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2877

Ź ródła emocji głównym źródłem emocji są wszelkie bodźce odbierane przez nasze zmysły: ciepło słońca, zapach kwiatów, powiew wiatru, dźwięk muzyki, zapach siarkowodoru, dotknięcie czegoś, przedmioty lub obiekty , które nie budziły wcześniej ża...

Odruchy posiadane po urodzeniu i ich rola

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1610

Odruchy posiadane po urodzeniu i ich rola Odruch - reakcja niewyuczona wywołana przez działanie specyficznych bodźców, które są biologicznie ważne dla danego organizmu. Bodziec bezwarunkowy - bodziec, który ma dla danego organizmu bio...

Postawy rodzicielskie - Maria Ziemska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3598

Ź ródła postaw rodzicielskich Elizabeth Hurlock, mówi, że „postawy rodziców w stosunku do dzieci są rezultatem uczenia się” i wyróżnia dziewięć czynników będących źródłem postaw rodzicielskich. Są to: Pojęcie „ wymarzonego dziecka”, wytworzone zanim dziecko się urodzi. Pojęcie to oparte jest na tym...

Rola gangów dziecięcych w uspołecznieniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Rola gangów dzieci ę cych w uspołecznieniu Gangi dziecięce: tworzą go same dzieci bez pomocy dorosłych rodziców czy nauczycieli gangi są próbą stworzenia wspólnoty mogącej zaspokoić ich potrzeby, jest też namiastką społeczności dorosłych Struktura gangu i jego różnorodność: typowym gangiem jest gru...

Społeczeństwo, grupa społeczna i umowa społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Społecze ń stwo, grupa społeczna i umowa społeczna SPOŁECZEŃSTWO: formy życia zbiorowego w ramach jednego narodu czy państwa, oparte na zasadzie odrębności, utrzymujące swój byt przez dłuższy okres; system grup społecznych wzajemnie zależnych, podlegających przeobrażeniom; społeczeństwo obywatelski...

Teoria psycholingwistyczna Chomsky'ego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3395

Teoria psycholingwistyczna Chomsky'ego Wskazywał na niedogodności statystycznych modeli języka (np. modelu opartego o łańcuch Markowa ). Znany jest jego następujący przykład: statystycznie nie istniejące (do chwili jego pierwszego użycia p...

Teoria rozwoju osobowości Freuda i społeczno-poznawcza Bandury.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2926

3. Teoria rozwoju osobowo ś ci Freuda 4. Teoria społeczno-poznawcza Bandury Uczenie jako podstawa rozwoju osobowości, modelowanie, czyli uczenie się przez obserwacje, przekonanie o własnej skuteczności, cele i kompetencje, motywacja i procesy samoregulacji,

Typy rodzin - klasyfikacja wg Davida Fielda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 5530

Typy rodzin - klasyfikacja wg Davida Fielda Rodzina związków (typ zdrowej rodziny): - członków łączą bardzo silne więzi uczuciowe i emocjonalne - indywidualność członków rodziny - władza w rękach rodziców - rodzice wspólnie uzgadniają metody wychowawcze i wprowadzają je w formie zasad - poszano...