Zaangażowanie poznawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaangażowanie poznawcze - strona 1 Zaangażowanie poznawcze - strona 2 Zaangażowanie poznawcze - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 Uwaga - mechanizm redukcji nadmiaru informacji
- selektywność uwagi - zdolność wyboru jednego bodźca, źródła stymulacji, lub ciągu myśli, kosztem innych
Zaangażowanie poznawcze - ilość zasobów poznawczych, które człowiek przeznacza na wykonanie określonego zadania
- wielkość wysiłku poznawczego, jaki człowiek wkłada w przetwarzanie danej informacji
Koncepcja ograniczonych zasobów - człowiek ma ograniczoną możliwość przetwarzania informacji, które do niego docierają. Spośród natłoku komunikatów, wybiera te, które są dla niego najistotniejsze. Zasoby uwagi - wielkość „mocy przetworzeniowej” systemu poznawczego - „energia” determinująca zdolność systemu do kontrolowania czynności i procesów poznawczych
droga centralna - wymaga zaangażowania poznawczego jest głębiej przetworzona , a tym samym lepiej zapamiętana .
Pozostałe informacje są przetwarzane drogą peryferyczną Ebbinghaus - Efekt zapamiętywania i późniejszego odtwarzania materiału zależy od:
- długości materiału
- rozłożenia części materiału
- podobieństwa materiału A i B
- sensowności materiału
- stopnia oswojenia z materiałem
Craik i Lockhart - Głębokość przetwarzania informacji: trzy poziomy przetwarzania informacji: fizyczny, akustyczny, sematyczny
WYKŁAD 3
Test psychologiczny ma wartość diagnostyczną, gdy jest:
Wystandaryzowany
Obiektywny
Znormalizowany
Rzetelny
Trafny
Badania korelacyjne - poszukiwanie związków
Badania eksperymentalne - poszukiwanie różnic
Psychologia naukowa - humanistyczna Nacisk na zależności przyczynowe
Skrajny obiektywizm
Podstawowe jest poznanie
Skutki zależą od przyczyn działających w interakcji
Wartościować można prawdziwość twierdzeń, a nie fakty Psychologia nienaukowa - potoczna Nastawienie indeterministyczne
Indywidualne przeżycie
Podstawowe są poczucie, przeświadczenie, wiara, itp.
Nie ma przyczynowości, ale raczej wyjaśnianie
Fakty mają swoją wartość
Desygnaty pojęcia „nauka" •Elementy pewnego rodzaju poznawania rzeczywistości, głównie takie jak:
- język jako formalny aspekt systemu naukowego
- metoda , jako sposób naukowego badania i systematyzowania
- instytucja jako pewna forma organizowania nauki
Condillac: „Nauka nie jest niczym innym jak tylko dobrze skonstruowanym językiem. ”Neopozytywiści: „Nie ma nauki w ogóle, lecz tylko pewien specyficzny język ”


(…)

…,
-rezultat poznania, czyli wytwór nauki, może być:
•subiektywny: stan umysłu lub pewna umiejętność
•obiektywny: system odkrytych praw, czyli teoria naukowa
-poznanie nieodkrywcze czyli kształcące
•przedmiot uczenia się, proces uczenia się, rezultat uczenia się
Naukę można także rozumieć:
•subiektywnie, jako wiedzę konkretnej osoby (najczęściej systematyczną)
•obiektywnie jako zespół zdań na jakiś temat (np…
… powinna dotyczyć jakiejś wewnętrznie zróżnicowane struktury
•zmiana powinna mieć charakter względnie nieodwracalny
•zmiany powinny mieć charakter spontaniczny -ich przyczyny tkwią w samym układzie
Koncepcje rozwoju
Teorie typu A (np.Erik Ericson)-model fazowy. Rozwój jest procesem kierunkowych zmian struktury i jej funkcji, zmierza ku określonym stanom końcowym (z reguły są wartościowane pozytywnie).
Teorie typu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz