Psychologia

note /search

Psychologia wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4662

Wykład odbywał się na UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) w Toruniu. Notatki liczą 25 stron. Ich treść przybliży nam takie pojęcia, jak: psychologia ekonomiczna, historia psychologii, ewolucja pojęcia racjonalności, manipulacja i wpływ społeczny, ekonomia żetonowa, zakupoholizm. Oprócz tego dowie...

Psychlogia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 5306

Zjawiska i prawidłowości związane z warunkowaniem (warunkowanie klasyczne): · wzmocnienie (powtarzanie wzmocnień) stanowi warunek konieczny do wytworzenia się reakcji warunkowej; · wygaszenie reakcji polega na konsekwentnym br...

Psychologia-Motyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 3731

Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga...

psychologia - 6

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4130

TEMAT 6 OSOBOWOŚĆ właściwości psychologiczne stanowiące o ciągłości zachowań jednostki w różnych sytuacjach i w różnym czasie kształtują ją łącznie czynniki biologiczne, sytuacyjne i procesy psychiczne - wszystkie osadzone w kontekście socjokulturowym i rozwojowym - przemieszczenie agresji (pos...

Omówione zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2128

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...

Psychologia - materiały - Samospełniające się proroctwo

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3766

1) WSTĘP W psychologii występuje termin samospełniającego się proroctwa, są to przewidywania dotyczące wydarzeń w przyszłości, które zmieniają ich wynik zgodnie z tym, czego się oczekiwało. Występuje ono wówczas, gdy inform...

Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci

 • Uniwersytet Opolski
 • Psychologia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4851

23.11.2011 Psychologia pamięci „Strumień świadomości płynie naprzód, ale większość jego elementów wpada do bezdennej przepaści zapomnienia. Niektóre z myśli przepadają bezpowrotnie. Pewnie elementy innych pozostają na kilka chwil, godzin lub dni. Jeszcze inne pozostawiają po sobie niezniszczalne...

Psychologia w pracy menadżera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5530

Motywowanie pracowników Teorie motywacji do pracy oparte na zaspokajaniu potrzeb. Teoria potrzeb Maslowa Na pytanie, co motywuje człowieka do działania, odpowiada, że: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu. Klasyfikacja Maslowa obejmuje n...

Psychologia wykłady - Przywództwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3038

Wykład 1 Psychologia: Jest nauką o człowieku Jego świadomej i nieświadomej działalności To procesy i prawa rządzące zachowaniem Nauka o człowieku i jego funkcjonowanie w środowisku społecznym Nauka o regulacji wzajemnych stosunków organizmów żywych z ich otoczenia Organizmy funkcjonują w środ...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2457

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...