Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci - strona 1 Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci - strona 2 Psychologia - wykłady - Psychologia pamięci - strona 3

Fragment notatki:


23.11.2011
Psychologia pamięci
„Strumień świadomości płynie naprzód, ale większość jego elementów wpada do bezdennej przepaści zapomnienia. Niektóre z myśli przepadają bezpowrotnie. Pewnie elementy innych pozostają na kilka chwil, godzin lub dni. Jeszcze inne pozostawiają po sobie niezniszczalne ślady, a ich wspomnienie może trwać do końca.” William James (1890)
Trzy rodzaje pamięci
Endel Tulving (1985;1991) - trzy rodzaje pamięci w zależności od rodzaju przechowywanego w nich materiału:
Pamięć epizodyczna
Pamięć semantyczna
Pamięć proceduralna
Selektywny i rekonstrukcyjny charakter pamięci
Schematy poznawcze (Prokrust)
Przebieg procesu rekonstrukcji
- amnezja następcza - niezdolność do trwałego zapamiętywania nowych wydarzeń i faktów
- amnezja wsteczna - luki w pamięci dotyczące okresu sprzed urazu
- F. Barlet (1932) - rekonstruowanie - konfabulacja
• Badania nad przypominaniem w stanie hipnozy
- Michael Nash (1987)
-Nicholas Spanos (1991)
• Badania nad stymulacją elektryczną mózgu
- Wilder Penfield (1963)
- Elizabeth Lofthus (1980)
• Badania nad wspomnieniami budzącymi silne emocje (wspomnienia migawkowe)
Trzy procesy pamięciowe
• Kodowanie
- kod wizualny
- kod akustyczny
- kod semantyczny
• Przechowywanie
• Przypominanie (wydobywanie)
Pamięć to procesy, dzięki którym informacja jest kodowana i przechowywana w umyśle oraz z niego wydobywana.
Model trzech magazynów - R. Atkinson, R. Shiffrin (1971) - zakłada trzy stadia pamięci
Pamięć sensoryczna
- wzrokowy rejestr sensoryczny; ślad pamięciowy; sakadyczne ruchy oka
- badania Williama McDougalla (1904)
- badania George'a Sperlinga (1960)
- pamięć ikoniczna
- wyobraźnia ejdetyczna
- pamięć echoiczna
Pamięć krótkotrwała
- kodowanie
- efekt kolejności (efekt pierwszeństwa, efekt świeżości)
- efekt interferencji w pamięci krótkotrwałej (zastąpienie - Lloyd, Peterson)
Pamięć długotrwała
- wierność pamięci długotrwałej (wiarygodność naocznych świadków)
- pojemność pamięci długotrwałej
- organizacja pamięci długotrwałej
- zależność pamięci od kontekstu
- zależność pamięci od stanu
Teorie zapominania
- teoria hamowania (hamowanie wsteczne i hamowanie następcze)
Interferencja retroaktywna - świeżo wyuczony materiał zaburza pamięc zachowanego wcześniej, podobnego materiału.
Interferencja pro aktywna - uprzednio zachowany materiał zaburza pamięć wyuczonego później podobnego materiału
- wyparcie - zapominanie motywowane
- amnezja dziecięca
Wykorzystanie psychologii w polepszaniu pamięci


(…)

… i środowiskowych.
• Rozszerzenie listy do 20 różnych odmian inteligencji.
• Inteligencja interpersonalna:
- uzdolnienia przywódcze
Zdolność pielęgnowania związków z innymi i zawierania przyjaźni
- zdolność rozwiązywania konfliktów
- talent do przeprowadzania trafnych analiz stosunków i relacji społecznych
Inteligencja emocjonalna
• Peter Salovey, John Mayer (1990) - wprowadzenie pojęcia
• Inteligencja emocjonalna…
… OSOBOWŚCI. TWORZENIE OBJAWÓW I PRZEMIESZCZENIE - Tworzenie objawów- wyparte tendencje zwracają się bezpośrednio przeciw własnej osobie - Najczęściej obserwowane objawy fizyczne: lodowate stopy i dłonie, obfite pocenie się, arytmia i kłucie serca, zawroty głowy, za wysokie lub za niskie ciśnienie, drżenie rąk, owrzodenia żołądka i jego nieżyt, bóle głowy, napięcie męśniowe w okolicy karku.
- Najczęściej…
… oraz tworzenie się struktur obronnych. - Zdeterminowanie zachowań człowieka procesami nieświadomymi - Model afektu- traumy (urazu) 1. Trauma (dziecinstwo) ----> uraz psychiczny ----> zaburzenia rozwojowe 2. Deficyt- brak pozytywnego nastawienia lub nadmiar traumatycznych doświadczeń ---> lęk, podniecenie, gniew ----> negatywny wpływ na rozwijającą się osobowść.
PSYCHOANALIZA KLASYCZNE- MODEL TOPOGRAFICZNY…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz