Zaburzenia psychiczne

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia  psychiczne  - strona 1

Fragment notatki:

Psychologia Kliniczna
ZABURZENIA PSYCHICZNE
HISTORYCZNE POGLĄDY NA ZABURZENIA PSYCHICZNE

Wyjaśnienia animistyczne:
- owładnięcie przez duchy
- tarantyzm – mania tańca
- owładnięcie przez zwierzę
- opętanie przez diabła - czarownice

Wyjaśnienia somatyczne
- wędrówki macicy
- animalizm

Przyczyny psychogenne:
- psychologiczne (Galen)
- magnetyzm zwierzęcy – fluid magnetyczny (Mesmer)
- choroba jest złudzeniem (Mary Baker Eddy, Christian Science)
- hipnotyzm (Jean Martin Charcot)
Historyczne metody leczenia

Egzorcyzmy

Ostracyzm

Leczenie histerii – zasada pociągania i popychania

Hipnoza

Emocjonalne odreagowanie (Breuer)

„Szpital” (XVII w.) – instytucja dla osób biednych, bezdomnych, chorych psychicznie – izolacja jako główny
cel

„Chłostą i biciem” wzbudzać strach jako sposób na przywrócenie umysłu (William Cullen, 1808)


Gheel, sanktuarium religijne w Belgii – leczenie modlitwą
Uwolnienie pacjentów z okowów – Florencja 1774 (V. Chiarugi), Paryż 1792 (Ph. Pinel), York 1796 (W.
Tuke, Schronisko), Nowy Jork 1811 (R. Beck – leczenie zgodne z zasadami etyki
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
1.Organiczne zaburzenia psychiczne, głównie zespoły otępienne, zaburzenia pamięci i organiczne zaburzenia
osobowości
2.Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
3.Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i zaburzenia urojeniowe
4.Zaburzenia nastroju (afektywne). Epizody depresyjne, maniakalne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i
nawracające depresje
5.Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (zaburzenia lękowe, fobie, nerwica natręctw,
i inne postacie nerwic, a także pourazowe reakcje na ciężki stres
6.Zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (zaburzenia odżywiania
się, zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne)
7.Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (klasyczne zaburzenia osobowości, zaburzenia nawyków i popędów,
np.. Patologiczny hazard, podpalanie, zaburzenia preferencji seksualnych – pedofilia i sadomasochizm)
8.Upośledzenie umysłowe
9.Zaburzenia rozwoju psychicznego (zaburzenia funkcji poznawczych, np..: czytania, pisania, zaburzenia mowy),
całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm
10.Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zespół
nadpobudliwości, zaburzenia socjalizacji, przywiązania, separacji
1
PSYCHOLOGIA ZDROWIA
Psychologia zdrowia to całokształt specyficznego oświatowego, naukowego i profesjonalnego wkładu
psychologii jako dyscypliny do promocji i utrzymania zdrowia, zapobiegania i leczenia chorób, rozpoznawania
etiologicznych i diagnostycznych korelatów zdrowia, choroby…. a także do analizy i optymalizacji opieki zdrowotnej i
kształtowania polityki zdrowotnej (Sheridan i in., 1998, s.5)
Czynniki istotne dla zdrowia
RODZAJ CZYNNIKA
Emocje
Osobowość
Zachowania
WPŁYW ZDROWOTNY
Optymizm
Nadzieja
Poczucie koherencji
Wzór zachowania A
Zdrowy styl życia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz