Poczucie koherencji

note /search

Podstawowe zagrożenia zdrowotne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

, warunki materialne, pozycja zawodowa Poczucie koherencji - globalna orientacja człowieka wyrażająca...

Medyczne teorie stresu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065

przezwyciężanie stresorów. Ich pochodną (patrz niżej) jest poczucie koherencji POCZUCIE KOHERENCJI - orientacja...