Poczucie koherencji

Podstawowe zagrożenia zdrowotne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Maria Sternik
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

, warunki materialne, pozycja zawodowa Poczucie koherencji - globalna orientacja człowieka wyrażająca...

Medyczne teorie stresu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1799

przezwyciężanie stresorów. Ich pochodną (patrz niżej) jest poczucie koherencji POCZUCIE KOHERENCJI - orientacja...