Podstawowe zagrożenia zdrowotne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagrożenia zdrowotne  - strona 1 Podstawowe zagrożenia zdrowotne  - strona 2 Podstawowe zagrożenia zdrowotne  - strona 3

Fragment notatki:


Podstawowe zagrożenia zdrowotne
Choroby układu krążenia - zespół polimetaboliczny X (otyłość, cukrzyca, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze)
Choroby nowotworowe (rak szyjki macicy/sutka/prostaty/płuc/okrężnicy/skóry)
Urazy i zatrucia (wypadki) - narkotyki i dopalacze
Zaburzenia psychiczne i uzależnienia
Osteoporoza
AIDS, WZW
Czynniki szkodliwe dla zdrowia - ekologia
Rolnictwo nie-ekologiczne, GMO ?
Czynniki społeczne
Czynniki zawodowe i stres
Przeciążanie narządu ruchu
Niska aktywność ruchowa
Błędy żywieniowe ilościowe i jakościowe
Substancje psychoaktywne (%, leki, używki, narkotyki, tytoń i inne uzależnienia)
Nadużycia (seksualne), przemoc, agresja, samobójstwa
Niska świadomość społeczna w profilaktyce i edukacji onkologicznej
Działania kształtujące zdrowie
Prewencja w okresie prokreacji: poradnictwo genetyczne i opieka prenatalna
Prewencja w wieku rozwojowym - wychowanie dla zdrowia (medycyna szkolna)
Zdrowe miejsce pracy (medycyna zawodowa)
Działanie dla redukcji zagrożenia ekologicznego - nie wywozimy gruzu do lasu
Adaptacja do sytuacji stresowych. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
Samopomoc a problem zdrowia. Medycyna alternatywna (naturalna)
Współpraca wielosektorowa na rzecz zdrowia
Modele zdrowia
Biomedyczny (R. Decartes XVIIw. / F. Capra 1987r.) - dualizm: duch i materia (wadą jest utrata holizmu); świat materialny jest maszyną (paradygmat patogenetyczny, paternalizm, medycyna technologiczna, utrata humanizmu); przyrodą rządzą prawa mechaniki
Holistyczny (ogólna teoria systemów, 1984r. L. von Bertalanffy; J. Aleksandrowicz)
Społeczno-ekologiczny: mandala zdrowia = model ekosystemu (Toronto)
Zdrowie
Fizyczne - niepełnosprawność, / sprawność - wydolność
Psychiczne - mentalne i emocjonalne (kontrola emocji i koherencja) (mania, depresja, cyklofemia)
Społeczne (social health) - autonomia, relacje interpersonalne, akceptacja i odpowiedzialność za siebie innych
Seksualne - zespół czynników biologiczno-emocjonalno-intelektualno-społecznych ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości, wolność od przymusu i przemocy, ochrona, rozwiązywanie problemów życia seksualnego, prokreacji, chorób wenerycznych, zdrowie prokreacyjne
Duchowe (spiritual helath) - samoświadomość, jakość relacji (zdolność do dawania i brania, okazywania ciepła, bezwarunkowa miłość), system wartości i poczucie sensu i celu życia Zdrowie duchowe
Doświadczanie wewnętrznego spokoju i zgody z samym sobą oraz rozpoznawania i wdrażanie w życie zasad i przekazów moralnych (religijnych) = część komponentu afektywnego (Tones, Green 2004r.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz