Paternalizm

note /search

Paternalizm prawa-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2261

Paternalizm prawa. Paternalizm - narzucanie innej osobie, niezależnie od jej woli, określonych...

Rola państwa - prezentacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

paternalizmu” państwowego, Zasada ekonomizacji sfery publicznej, Zasada samorządności i decentralizacji, Zasada...

Filozofia społeczna - wykład 11

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Filozofia społeczna
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1897

się przed Bogiem. Człowiek ma prawo do owoców swojej pracy, sam decyduje o swoim życiu oraz jest wolny. Paternalizm...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

do oddziaływań o charakterze ekonomicznym, • rozróżnienie na paternalizm naiwny i paternalizm subtelny...

Teologia pastoralna - wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

(paternalizm) w kulturze rozwojowej: − Kościół wyboru − Kościół jedną z wielu struktur społecznych...