Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 5 - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka koncepcji człowieka ekonomicznego:
istota bierna, wrażliwa jedynie na bodźce ekonomiczne, człowiek prymitywny, zimny, wyrachowany egoista bez fantazji i emocji, istota pozbawiona uzdolnień siły charakteru, wysokiego morale i pracowitości
Charakterystyka paternalistycznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (R. Owen, T. Bata, H. Ford):
• dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników,
• oczekiwanie względem pracowników bezwzględnego posłuszeństwa, dyscyplina i nadzór,
• uproszczenie motywacji do oddziaływań o charakterze ekonomicznym,
• rozróżnienie na paternalizm naiwny i paternalizm subtelny.
Charakterystyka modelu stosunków międzyludzkich (E. Mayo):
• zwrócenie większej uwagi i docenienie znaczenia potrzeb społecznych w życiu pracownika,
• dopuszczenie pewnej swobody w podejmowaniu decyzji w pracy (wzrost znaczenia komunikowania się miedzy pracownikami oraz informowania)
• stwierdzono mniejszą rolę bodźców materialnych i podkreślano znaczenie oddziaływania grupy i liderów nieformalnych,
• zarzuty: przecenianie znaczenia potrzeb społecznych człowieka i ignorowanie ekonomicznych, kulturowych, technologicznych i ekologicznych czynników, stwierdzenie, że między wydajnością pracownika a poziomem zadowolenia z pracy nie zawsze zachodzą ścisłe powiązania, podejrzenia o to, że model ten stanowi bardziej wyrafinowany sposób manipulowania pracownikami.
Założenia koncepcji człowieka społecznego:
• u podstaw organizacyjnego zachowania się pracownika są jego potrzeby społeczne, a szczególnie przynależności i uznania,
• wynikające z postępu technicznego rozdrobnienie pracy zmniejszyło możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych pracownika w wykonywaniu zawodu, toteż poszukuje on satysfakcji w ramach stosunków nieformalnych,
• uczestnictwo każdego człowieka w organizacji jest tym bardzie niezawodne i wydajne, im wyższe jest jego morale oraz im bardziej jest ona zadowolony ze swej sytuacji w pracy, a zadowolenie to wynika z zaspokojenia potrzeb społecznych,
• wysokie morale i wysoki poziom zadowolenia pracowników można osiągnąć przez stosowanie określonych technik zarządzania, których wspólną cechą jest okazanie życzliwego zainteresowania sprawami podwładnych.
Założenia modelu zasobów ludzkich (R. Miles, A. Maslow, D. McGregor, R. Likert, Ch. Argyris):
• charakterze behawioralnym dotyczy uznania pracowników danej organizacji jako zasobu wiedzy, zdolności, umiejętności oraz, że mogą i chcą przyczyniać się do realizacji celów organizacji,
• o charakterze ekonomicznym sprowadza się do uznania personelu firmy nie tylko jako składnika kosztów, ale przede wszystkim jako składnika aktywów, w który należy i warto inwestować.


(…)

…) normowanie i wartościowanie pracy; 16) system płac; 17) system kontroli pracowniczej; 18) ocena efektywności pracy i pracowników; 19) przenoszenie (w tym awanse); 20) proces redukcji kadry; 21) ochrona pracy i BHP; 22) funkcja społeczna (w tym socjalna) zakładu pracy.
Podmioty polityki kadrowej (ujęcie instytucjonalne) to te osoby, bądź grupy osób, które uczestniczą w przygotowaniu, podejmowaniu…
… przyczyniać się do realizacji celów organizacji,
• o charakterze ekonomicznym sprowadza się do uznania personelu firmy nie tylko jako składnika kosztów, ale przede wszystkim jako składnika aktywów, w który należy i warto inwestować.
Charakterystyka modelu zasobów ludzkich:
1) wykorzystania kultury organizacyjnej do kształtowania zaangażowania pracowników,
2) uznania idei solidaryzmu, czyli wspólnoty interesów pracodawców i pracobiorców,
3) zastąpienia posłuszeństwa pracowników ich zaangażowaniem,
4) odejścia od kolektywizmu na rzecz zespołowości i indywidualizacji stosunków pracy,
5) rozwijania partycypacji pracowników w funkcjonowaniu organizacji,
6) szacunku wobec pracownika i zwrócenia uwagi na etyczny aspekt stosunków pracy.
Założenia koncepcji człowieka samorealizującego się:
wydatkowanie energii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz