Zarządzanie - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 1 - strona 1 Zarządzanie - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:


doc. Andrzej Nowak
kons.
wt 13-15
czw 15-17
B1, p.311
Środki rzeczowe stanowią razem ze strukturą organizacyjną tzw. podsystem techniczny organizacji.
Zarządzanie - rzeczami zarządza się za pomocą kierowania działalnością ludzi.
Zarządzanie, to koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jak najbardziej efektywny (Mała Encyklopedia Ekonomiczna).
Wg. R.W. Griffina zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Zarządzanie to specyficzna funkcja, która powoduje regulację działaności zbiorowej w określonej jednostce,
to organizacja struktur oraz kontrola realizacji celów
Rozwiązania na temat nauki zarządzania:
instytucjonalne - mamy na myśli grupę osób, której powierzono organizacji uprawnienia do wydawania poleceń. Są to wszystcy prawcownicy którzy objęli funkcje przełożonych.
funkcjonalne - dotyczy działań, które służą kierowaniu procesem tzn. do wszystkich czynności do realizacji zadań organizacji.
WIELOWĄTKOWOŚĆ TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Ewolucja teorii OiZ doprowadziła do wyodrębnienia wiele kierunków i podejść. Można przyjąć, że są nimi:
- kierunek naukowego zarządzania
- kierunek administracyjny
- kierunek human relations (relacje międzyludzkie)
- podejście systemowe
- podejście sytuacyjne
Naukowe zarządzanie winno być, zdaniem F.W. Taylora, oparte na czterech nast. zasadach:
- naukowego opracowania każdego elementu pracy ludkziej w miejsce metod "zdroworozsądkowych"
- naukowego doboru oraz stopniowego szkolenia pracowników
- współpracy kierownictwa i pracowników w celu realizacji naukowych zasad zarządzania
- prawie równego podziału pracy i odpowiedzialności między kierowników i pracowników zamiast istniejącego dużego obciążenia pracowników.
Przedstawiciele tayloryzmu
- H. Gantt
- Karol Adamiecki
KIERUNER ADMINISTRACYJNY
Podst. założenia tego kierunku:
- rozłączny podział pracy aministracyjnej między poszczególne stanowiska i wyraźna specjalizacja w sferze działań
- ścisłe rozgranicznenie kompetencji niezbędnych w realizacji okreśłonych funkcji
- budowa hierarchii wprowadzającej podział przełożonych o podwładnych oraz określającej tzw. drogę służbową
- utrzymanie dyscypliny
- podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu


(…)

… zachowania się pracowników są potrzeby społeczne
- pracownik poszukuje satysfacji w ramach stosunków nieformalnych
- uczestnictwo człowieka w organizacji jest bardziej niezawodne i wydajne, jeśli jest bardziej zadowolony ze swojej sytuacji a zadowolenie wynika z zaspokojenia potrzeb społecznych
- wysokie morale i duże zadowolenie można osiągnąć dzięki życzliwemu zainteresowaniu sprawami podwładnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz