Strategia wynagradzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia wynagradzania - strona 1 Strategia wynagradzania - strona 2 Strategia wynagradzania - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIA WYNAGRADZANIA Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty należne pracownikom z tytułu pracy. Zarządzanie wynagrodzeniami Jest to proces planowania [projektowania], implementowania i doskonalenia systemów wynagrodzeń w celu podnoszenia efektywności pracy [i nie tylko] na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji Strategia wynagradzania zbiór założeń ukierunkowujących sposób zarządzania wynagrodzeniami na realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym strategii ogólnej organizacji (lub jednostki biznesu). Strategiczne cele zarz. Wynagrodzeniami
integrowanie zasobów ludzkich wokół realizacji strategii organizacji
kształtowanie kapitału ludzkiego (rozwój pracowników, struktura zatrudnienia)
kształtowanie kultury organizacyjnej ( wzorców zachowań, postaw, relacji międzyludzkich) kształtowania wizerunku organizacji na rynku pracy (element marketingu personalnego)
wdrażanie mechanizmów ustalania wysokości wynagrodzeń uwzględniających cele, potrzeby i system wartości pracowników pracodawca zwiększa skuteczność systemu wynagradzania
pracodawca poprawia jakość zasobów ludzkich (zadowolenie, lojalność, zaangażowanie)
taktyczne cele zarz. Wynagrodzeniami:
pozyskiwania pracowników
stabilizowania pracowników
operacyjne cele zarz. Wynagrodzeniami:
motywowania pracowników (do przyjmowania pożądanych postaw, właściwych zachowań i dążenia do jak największej efektywności pracy w krótkiej perspektywie czasowej )
Funkcje wynagrodzeń
- dochodowa
- kosztowa
- motywacyjna
- rynkowa
- społeczna
Funcje wynagrodzeń z punktu widzenia pracodawcy funkcja kształtowania zasobów ludzkich funkcja rekrutacyjna (przyciąganie kandydatów) funkcja zespalająca (związanie pracowników z organizacją) funkcja rozwojowa (skłonienie pracowników do rozwoju)
funkcja motywacyjna (wywoływanie pożądanej aktywności - działań i postaw)
Czynniki wpływające na wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń Związane z otoczeniem organizacji
Sytuacja gospodarcza
Poziom rozwoju gospodarczego
Prawo/polityka
Rynek pracy
Siła branży
Związane z organizacją
Siła i cele związków zawodowych
Kultura organizacyjna
Sytuacja finansowa
Strategia personalna/przekonania menedżerów


(…)

… kwalifikacji, motywacji i morale osób zatrudnionych w danej organizacji. Proces pracy może mieć charakter ręczny
maszynowo-ręczny
zautomatyzowany
W zależności od liczby wytwarzanych produktów przez dany podmiot, można wyróżnić następujące typy produkcji: jednostkową (produkcja statków, mostów)
małoseryjną (pamiątkowe medale)
średnioseryjną (mundury na zamówienie)
wielkoseryjną (telewizory)
masową (produkcja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz