Filozofia społeczna - wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 11 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład XI - 19.05.2011 Liberalizm: John Lock: - Prawo do własności, - Prawo do życia, - Prawo do wolności. Gwarantem tych praw jest Bóg. Praca czyni to, że coś jest moje! Jest to usprawiedliwienie  się przed  Bogiem. Człowiek  ma prawo  do owoców swojej pracy,  sam decyduje  o swoim życiu  oraz jest wolny.  Paternalizm  - ktoś nam mówi jak mamy  żyd. Lock jest zwolennikiem  umowy społecznej  i stanu  natury. Powstaje funkcja paostwa,  która ma wzmocnid  trzy prawa naturalne.  Musimy  przenieśd  karanie gwałcicieli  praw naturalnych  na sądy i trybunały.  Lock jest zwolennikiem  paostwa  i kościoła. Nie uderz  to jednak  w religię,  gdyż  chce on poprzez  rozdział  wzmocnid te dwie instancje.  Funkcją  rozdziału  jest przede  wszystkim  ochrona  religii. Umowa społeczna  u Locka ma dwa stopnie: - Społeczeostwo, - Paostwo. Sfera społeczeostwa  obywatelskiego  nie ma byd wolna od religii,  ma tam jak najbardziej  funkcjonowad. Bez tego dochodzi  do  indoktrynacji  społeczeostwa  i nikt nie decyduje  o sobie sam. Monteskiusz: Podał pod rozwagę podział  władzy. Spojrzał  na to, co wolności i własności  zagraża. Jeśli władza będzie  od wewnątrz osłabiona,  wówczas nie zniszczy  wolności człowieka. Dokonał podziału  na: - Legislatywę, - Egzekutywę, - Sądownictwo. Najbardziej bał  się legislatywy.  Ją należy osłabid przez  podział  na izbę wyższą i niższą. Jeżeli chodzi o egzekutywę,  najlepszą  opcją  jest osoba monarchy.  John Rawls: Uważany za liberała. Wydał  "Teorię Sprawiedliwości".  Jest zwolennikiem  umowy  społecznej - dzieli  się ją na dwa aspekty: - Sytuację pierwotną, - Zasłonę niewiedzy. Trzeba zapomnied  kim się jest. Trzeba  zawiesid wszystkie  sądy. Ta niewiedza  jest potrzebna  do konstrukcji  sprawiedliwego  społeczeostwa. Stara się zmusid  ludzi  do tego,  żeby zastanowili się czym jest sprawiedliwe  społeczeostwo.  Justice as fairness  - trzeba byd fair w życiu  społecznym;  Sprawiedliwośd  jako bezstronnośd.  Jeśli nie wiem , który  kawałek  tortu mi przypadnie,  to dzieląc  go, będę się go starał  dzielid  równo.  W swojej filozofii przedstawia  zasady  i pryncypia: - Nierówności społeczne  i ekonomiczne  powinny  byd tak ułożone,  aby służyły  dobrobytowi  najbardziej  upośledzonych.  Sukcesy innych  i ich bogactwo, generują  dobrobyt  dla innych  (przede  wszystkim  dla tych najbiedniejszych).  Rawls jest fenomenem,  gdyż dla większości nie jest zrozumiałe,  żeby  pogodzid narzędzia  wolnej  gospodarki  i solidarnośd  z biednymi.  Nierówności muszą  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz