Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1  - strona 1 Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1  - strona 2 Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1  - strona 3

Fragment notatki:...P.T. – rozczłonkowanie terytorium paostwa dokonane w sposób względnie trwały dla pewnej grupy lub określonych jednostek organizacyjnych paostwa lub jednostek niepaostwowych a wykonujących zadania publiczne; ważne: trwałe rozczłonkowanie przestrzeni pomiędzy jednostkami paostwa + zakres właściwości miejscowe jednostek terenowych paostwa lub innych jednostek publicznych...

...instytucja prawna
 sposób sprawowania władzy, instytucja polityczna / prawna
 ani polityczna natura ani prawna podstawa nie wyjaśnia jego istoty ;) oł
 jest tak ważna, że toczy się o niego walki polityczne
 jedna z wartości kultury politycznej Zachodu, głęboko osadzoną w ideach cywilizacji łacioskiej; wartością związaną zwłaszcza z charakterystycznym dla tej cywilizacji pluralizmem społecznym;
 Huntington – cywilizacja Zachodu wyróżnia pluralizm społeczny / afirmacja różnorodności;
o Europa Zachodu rozwijała się kiedy dopuszczono różnorodne formy kultury, wyznania, idei, kierunki czy prądy artystyczne, kiedy człowiek mógł wybierad między różnorodnymi prądami kulturowymi
 wiele narodów europejskich przetrwało okresy niewoli dlatego, że zachowało własne naczynia samorządowe
 istota samorządu terytorialnego polega na umożliwieniu społecznościom lokalnym samodzielnego zarządzania swoimi sprawami na uznaniu ich podmiotowości w życiu publicznym
 wolnośd gmin - podstawowa rzecz w samorządzie; w tym kręgu kulturowym uznawana była przez wieki za jeden z warunków zdrowego ustroju społecznego, chociaż nie była absolutyzowana; wartośd wolnej gminy tak, ale z ograniczeniami – ograniczenia: upatrywane w prawach jednostek i rodzin z drugiej strony w zwierzchnich prawach państwa...
                                                                                                                                                                                                                                    >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               >                                                                                                                                                                                                  "  "                                                                 "   "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

… od centralnej (decentralizacja);
P. Kropotkin „Pomoc wzajemna” – arystokrata, rewolucjonista, wróg idei paostwa
komunistycznego; podejmuje polemikę z darwinizmem społecznym, który głosił, że
motorem napędowym dziejów historii i przemian jest walka o byt (walka klas też);
wizja „przyszłego sprawiedliwego porządku społecznego” – samorząd społeczny.
Piotr Aleksiejewicz Kropotkin, ros. Пётр Алексеевич Кропоткин…

 prowincja – w jej ramach: rejencje (tylko dla celów organizacji
rządowej) i powiaty (org. rządowa i samorządowa)
 najniżej gminy jednowioskowe; obszary dworskie – obszarnik
był właścicielem majątku = administracja
Zabór pruski – trzy szczeble samorządu: gmina (jednowioskowa), powiat, prowincja
(np. Wielkopolska). W gminie równorzędne rada miejska i magistrat (zawodowi członkowie
magistratu, wybierani…

 powiaty dzieliły się na miasta, gminy wiejskie i miasta
dworskie; gminy były jednowioskowe
Zabór austriacki – autonomia krajów koronnych (np. Galicja, Śląsk Cieszyoski). W każdym kraju
koronnym Sejm Krajowy (wydawał ustawy w "sprawach krajowych"), który wybierał Wydział
Krajowy – organ wykonawczy i nadzorczy samorządu. Samorząd gminny o różnym ustroju w
różnych krajach koronnych. W Galicji brak rozróżnienia gmin wiejskich i miejskich. W gminach
galicyjskich: rada gminna (na Śląsku – wydział), naczelnik gminy i "kolegium zwierzchności
gminnej" (na Śląsku – przełożeostwo lub rada). W powiatach galicyjskich (na Śląsku w ogóle
3
PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO/ WYKŁAD 110 czerwca 2011
brak powiatów): wydział powiatowy z przewodniczącym, starosta powiatowy – przedstawiciel
władzy centralnej…
… je do Wielkopolski) – sprawa regionalizacji i
zerwania z „dopasowaniem” do granic dawnych zaborów; doprowadzono do
zmniejszenia liczny gmin 3200 gmin i 264 powiatów
o okres okupacji: II WŚ – podział terytorialny dostosowany do wymogów
paostw zaborczych
 III Rzesza – ziemie te miały niejednolity status prawny: włączone do
Rzeszy i Generalne Gubernatorstwa (tu: pewne formy organizacyjne
szczątkowego samorządu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz