Filozofia społeczna

note /search

Filozofia społeczna - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 2996

Wykład II - 03.03.2011 Jooska szkoła przyrodnia: 1. Tales z Miletu: Mit ≠ Logos (rozum) Wiara  ≠  Rozum Religia  ≠  Filozofia Jerozolima  ≠  Ateny 2. Anaksymander z Miletu: Arche je...

Filozofia społeczna - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3108

Wykład III - 10.03.2011 Szkoła Cyników: Założycielem szkoły  był Antystenes  z Aten  - bezpośredni  uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm  teoretyczny. Uczniem  Antystenesa  z Aten  był  Diogen...

Filozofia społeczna - wykład 3 - Szkoła Cyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1526

Wykład III - 10.03.2011 Szkoła Cyników: Założycielem szkoły  był Antystenes  z Aten  - bezpośredni  uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm  teoretyczny. Uczniem  Antystenesa  z Aten  był  Diogenes...

Filozofia społeczna - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2723

Wykład IV - 17.03.2011 Paostwo Platona (c.d.): Bycie najdoskonalszym  w paostwie  Platona jest żmudnym  procesem. Własnośd prywatna  prowadzi  do nierówności  i chciwości  (władca mógłby  się stad tyranem).  Platon był nie  tyle przeciwnikiem  posiadania  ale zarobkowaniu  przy  pracy fizycznej. ...

Filozofia społeczna - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2828

Wykład IX - 05.05.2011 Machiavelli (c.d.): Machiavelli poniekąd  instrumentalizuje  niektóre z cech. Nie zawsze cel uświęca środki  - czasem trzeba  złamad normy moralne,  np.  jeżeli w grę wchodzi dobro paostwa  (przykład  królowej i jej kochanka). Nie zaleca nikomu,  aby polityką  się zajmował ...

Filozofia społeczna - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3108

Wykład V - 24.03.2011 Arystoteles: Arystoteles był  uczniem  Platona. Założył  swoją własną szkołę -  Likejon  (liceum).  W przeciwieostwie  do Platona, który był  idealistą - Arystoteles jest realistą.  • Awerroizm łacioski  - 

Filozofia społeczna - wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2107

Wykład VI - 07.04.2011 Arystoteles  (cd): Naświetla problemy  z wielu  różnych  perspektyw. Schemat I Królestwo - Cnota - Arystokracja - Bogactwo - POLITEJA Demokracja - Wolnośd - Schemat II Dobro Wspólne Egoizm Królestwo - Tyrania Arystokracja...

Filozofia społeczna - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2555

Wykład VII - 14.04.2011 Sceptycyzm: Szkoła założona na przełomie  IV i III wieku  p.n.e. Sceptycy zawieszali sądy na wszelkie  tematy. Twierdzili,  że nie potrafimy  się  wypowiedzied sensownie  na wszelkie tematy  (np. dowodzenie  w kółko; nie istnieje  związek przyczynowo-skutkowy). Jeśli coś z...

Filozofia społeczna - wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2107

Wykład VIII - 28.04.2011 Augustyn z Hippony (cd): Predestynacja  - los pośmiertny  człowieka jest z góry przesądzony.  Pociąga to za sobą pewien  podział  na dwa różne  paostwa:   Civitas Dei -  Paostwo Boga  -  jednośd z Bogiem o charakterze mistycznym  (nie jest to kościół rzymskokatolicki);  ...

Filozofia społeczna - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2030

Wykład X - 12.05.2011 Feminizm: Mary Wollstonecraft  -  zauważyła,  że zaczyna się dyskurs  na temat praw człowieka. Staw...