Filozofia społeczna - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 7 - strona 1 Filozofia społeczna - wykład 7 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład VI - 07.04.2011 Arystoteles  (cd): Naświetla problemy  z wielu  różnych  perspektyw. Schemat I Królestwo - Cnota - Arystokracja - Bogactwo - POLITEJA Demokracja - Wolnośd - Schemat II Dobro Wspólne Egoizm Królestwo - Tyrania Arystokracja - Oligarchia Politeja - Demokracja Arystoteles uważa, że demokracja to ustrój zdegenerowany,  gdyż  pojawia się egoizm.  Politeja w świecie realnym  powstałaby  między oligarchią  a demokracją. Najbardziej  wyraźne  podziały  toczą się między  różnicami  klasowymi (majątkowymi) Uwagi Arystotelesa na temat własności: własnośd prywatna  nie jest zła, ale natura ludzka  jest zachłanna.  Stosunek  do własności  prywatnej  jest bardzo ważny. Własnośd wspólna jest źródłem  konfliktów międzyludzkich.  Jeżeli własnośd prywatny  nie istnieje  to   nie ma rodziny.  Hedonizm: Hedone  oznacza przyjemnośd.  Przyjemnośd  nigdy  nie jest puszczona  wolno. Arystyp z Cyreny  (rówieśnik  Platona),  jako pierwszy  przyjmował  korzyści majątkowe z szerzenia  filozofii. Jest najbardziej  skrajnym  hedonistą  w historii. Założona  przez niego  szkoła to Cyrenaicy. Człowiek uzależnia  się od bodźców zewnętrznych. "Przyjemnośd  różni  się od przyjemności  tylko tym,  że jedna od drugiej  jest przyjemniejsza." Według  Arystypa  nie ma zróżnicowania  między  przyjemnościami.  Hedoniści  wszystko  sprowadzają do przyjemności. Epikur z Samos  (szkoła Epikurejska).  Działał  w epoce hellenistycznej  (czas podbojów Aleksandra  Wielkiego).  Jest to epoka,  w której zdezaktualizowała  się koncepcja  starożytnej  polis. Epikur  porównuje  filozofię do lekarstwa - ma ona leczyd duszę. Szkołę  zakłada w ogrodzie,  po to, aby zachęcid wszystkich  do przyjścia  (każdy  mógł przyjśd!).  Według  niego  nigdy  nie jest za późno, aby  stad się człowiekiem  szczęśliwym. Epikur  w porównaniu  do Platona nie wymagał  znajomości matematyki.  Szczęście jest tym samym,  co odczuwanie  przyjemności.  Człowiek nie odczuwa przyjemności  ze względu  na lęki. W strachu  człowiek nie funkcjonuje  na miarę swoich możliwości. Człowiek nie  potrafi się cieszyd różnymi  sferami swojego życia, bo się boi.  Filozofia jest niezbędnym  lekarstwem  na lęk. Trzeba umiejętnie  trzymad  wewnętrzną  stabilnośd. I.  Pierwszym  lękiem,  był   lęk przed bogami  (Bogiem,  absolutem).  Epikur  nie  lubił  religii,  ale wierzył  w bogów. Religia melduje  złą wiedzę na temat bóstwa (profity  ekonomiczne  dla kapłanów).  Religia manipuluje  umysłami  ludzi  w celu zastraszenia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz