Filozofia społeczna - wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 3 - strona 1 Filozofia społeczna - wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład III - 10.03.2011 Szkoła Cyników: Założycielem szkoły  był Antystenes  z Aten  - bezpośredni  uczeo Sokratesa. To był tzw. cynizm  teoretyczny. Uczniem  Antystenesa  z Aten  był  Diogenes  z Synopy. Cynicy generalnie  nie pisali. Diogenes  z Synopy  nic nie napisał.  Jego myśl  jest przekazywana  z "drugiej  ręki". Ateoczycy  nazy wali  Diogenesa "Sokratesem  Szalonym".  Diogenes  przeciwstawiał  się schematom  i szablonom. Filozofia nie chce gromadzid  rzeczy  materialnych  - filozofia antymaterialistyczna.  Wartością człowieka jest to, co gromadzi  w sobie a nie jakie rzeczy ma wokół  siebie.  Nauka filozofii - Diogenes  mediuje  filozofię jako żart, jako happening,  pewnego  rodzaju  performance. Diogenes  naśmiewa  się  z Platona (nawiązanie  do Gombrowiczowskiego  powtarzania "Słowackiego  w szkole").  Diogenes  w pewien  sposób "upupia"  znowu wszystko. Jest to jedyna  filozofia anty-kulturalna.  Diogenes spacerując z lampą po mieście  szukał  prawdziwego  człowieka. Człowieka bez maski,  udającego kogoś kim nie jest. Natomiast spotykając Aleksandra  Wielkiego,  mówi mu żeby  ten nie zasłaniał  mu słooca  - chodzi  o to, że Aleksander  Wielki  nie może mu dad niczego co Diogenes  by potrzebował,  ponieważ  ten wszystko co potrzebne  mu  do szczęścia posiada.  Nie potrzebuje  dóbr  materialnych.  Jest samowystarczalny. Diogenes masturbujący  się na placu  targowym  -  powrót  do natury . Nie ma podziałów  międzyludzkich.  Powrót do instynktów,  do naturalności,  do czegoś co nie jest narzucone  przez  społeczeostwo. Freud  mówił iż kultura  represjonuje  nasze instynkty,  potępia je.  Kosmopolici, anarchiści,  egalitaryzm  radykalny,  autarkia (tutaj  jako wewnętrzna  wolnośd). Diogenes  piastował autentycznośd. Dla cyników  filozofia  jest życiem.  Jest to prosta filozofia, najważniejsze  jest szczęście i  samokontrola. Wartośd tej doktryny  sprawdza życie. Jeżeli ma się własny  pogląd,  to należy  zgodnie  z nim  żyd. Szkoła Platooska: Filozofia społeczna  Platona jest utopią. "Paostwo"  Platona jest dziełem  nieco paraliterackim,  ze względu  na swój charakter. Utopos -  miejsce,  Platon jest wielkim  metafizykiem.  W dialogu  "Paostwo"  jest metafora jaskini,  w której siedzą  ludzie  którego nie ma. skuci kajdanami,  są zniewoleni.  W jaskini  płonie  ognisko,  znajduje  się wyjście. Jest to oczywiście  metafora, pewna plastyczna  wizja naszej egzystencjonalnej  sytuacji  człowieka w jakiej się znajdujemy. Ciało i zmysły  zniewalają nas. "Cienie"  brane  są za prawdziwą  rzeczywistośd. Zmysły  kłamią,  nie warto  poświęcad się rzeczom 

(…)

… poświęcad się rzeczom
materialnym. Platonizm jest elementem wszystkich religii - jest podstawą dla ludzi wyznających rozdział ciała od duszy.
"Słooce" jest metaforą idei. Idea jest absolutem. "Ognisko" jest rozświetleniem, jest to nic innego jak rozum. Rozum przekrac za
zmysły, odpoznaje treści materialne.
Między filozofami a tłumem demokratyczny jest przepaśd, nie rozumieją się. Sprawy duchowe wydają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz