Filozofia społeczna - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 6 - strona 1 Filozofia społeczna - wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład V - 24.03.2011 Arystoteles: Arystoteles był  uczniem  Platona. Założył  swoją własną szkołę -  Likejon  (liceum).  W przeciwieostwie  do Platona, który był  idealistą - Arystoteles jest realistą.  • Awerroizm łacioski  - herezja  Arystotelesa;  Tomasz z Akwinu  opracowuje  filozofię Arystotelesa  i dostrzega,  że  chrześcijaostwu  bliżej  jest do Arystotelesa  niż Platona). Platon był  umysłem  wszechstronnym,  wizjonerem.  Arystoteles  zaś realistą i empirykiem.  Dal Arystotelesa  najważniejsze  są  argumenty!  Stworzył  pewne  działy  nauki: - Logika, - Fizyka, - Fizjologia, - Polityka, - Psychologia ( Traktat  o duszy ), - Ekonomia, - Poetyka. Jednym z głównych  dzieł  Arystotelesa  jest  Metafizyka. METAFIZYKA Arystotelesa: Człowiek to forma i materia czyli Substancja.  Forma to istota rzeczy - rozum!  Filozofia Arystotelesa,  to próba  zdefiniowania  wszystkiego co istnieje. Filozofia ma sprostad światu zewnętrznemu,  poznad go. Materia zaś to potencjalnośd (embrion).  Zapisana  jest w tym istota rzeczy (w ziarenku  kasztana jest kasztan,  a w człowieku  rozum). Po śmierci  materia rozkłada się i powstają nowe materie  (zmiennośd  substancji) ETYKA Arystotelesa:    Etyka Złotego Środka Zuchwałość  Odwaga  Tchórzostwo  Chełpliwość  Szczerość  Fałszywa skromność  Pochlebstwa  Przyjaźo  Wrogość  Skąpstwo  Oszczędność  Rozrzutność  Lenistwo  Pracowitość  Pracoholizm Białe  ZŁOTE Czarne  -  Złote:  oznacza doskonałośd,  jest to przejaw  życia rozumnego. -  Doskonałość:  znajduje  się w człowieku  i jest to umiar,  ład i harmonia. Dla Arystotelesa  dobro jest czymś  realnym,  użytecznym  (w przeciwieostwie  do Platona). Dobro to odwaga, szczerośd,  przyjaźo  itp. We wszystkim  można odnaleźd złoty środek,  a jeżeli  nie można,  to mamy do czynienia  wówczas ze złem. Doskonałośd i rozumnośd  prowadzą do szczęścia - istoty spełnienia.  -  Endajmonia:  szczęście, posiadacz dobrego  ducha;  poczucie spełnienia,  kręgosłup  moralny. Endajmonia ≠ Hedonizm Inne nazwy w literaturze  na etykę złotego środka: etyka cnót, etyka charakteru,  spełnienia  się,  perfekcjonizmu,  etyka wzorca  osobowego. Aby  osiągnąd endajomnię  należy nastawid odpowiednio  duszę  (przestroid  ją),  odnieśd się do fatum (przeczuwanie,  szczęśliwy los) oraz do wspólnoty  (cel paostwa i jednostki  taki sam - szczęście). Filozofia Polityczna: - Cel paostwa  i jednostki  jest taki sam - szczęście, - Paostwo istnieje  z natury, - Człowiek jest istotą polityczną  (zoon politikon),

(…)

… jest indywidualizm (Platon), ale u Arystotelesa człowiek nigdy nie jest sam. Źródłem
paostwa jest rodzina (rodzina + rodzina = gmina; gmina + gmina = Paostwo!). Paostwo jest przedłużeniem rodziny (istnieje
ono z natury). Szczęście paostwa jest najważniejsze.
"Ekonomika" - oikonomika - natura o gospodarstwie
Arystoteles afirmował niewolnictwo. Poza tym uważał, że osoby z poza polis to barbarzyocy. Politeja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz