Filozofia społeczna - wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 2 - strona 1 Filozofia społeczna - wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:


Wykład II - 03.03.2011 Jooska szkoła przyrodnia: 1. Tales z Miletu: Mit ≠ Logos (rozum) Wiara  ≠  Rozum Religia  ≠  Filozofia Jerozolima  ≠  Ateny 2. Anaksymander z Miletu: Arche jest bezkresem.  Stawia śmiało hipotezę,  że w rzeczywistości  mamy nie tylko wodę.  Szuka nieskooczonej  ilości materii 3. Anaksymenes z Miletu: Arche jest powietrzem. Arche  ma również  znaczenie  polityczne. Oznacza rządzę,  władzę,  zbrojny  oddział,  moce piekielne.  Jest to czynnik  konstytuujący  porządek  i władzę  w paostwie Heraklit  z Efezu  - również mówił  o  arche ,  dla niego jest to ogieo i jest to  logos  rzeczywistości.  Wariabilizm  - metafizyka  płynności.  Metafizyka dobrze  ilustruje  myślenie  Heraklita. Ogieo  przechodzi  w powietrze,  powietrze  w wodę itd. Świat to wieczna  przemiana  ognia. Świat jest wiecznym  ogniem.  Nie ma stałego elementu  w człowieku. Logos to zmiana,  ale nie jest to zmiana  chaotyczna. Logos oznacza rozum  według  Heraklita. W filozofii politycznej  Heraklit szuka  praw natury.  Czym jest zatem prawo stanowione?  Są poszukiwaniem  uniwersalnego  rozwiązania w prawie  naturalnym,  dążeniem do moralności poza świat natury. Heraklit jest konserwatystą i anty-demokratą.  Dzieli społeczeostwo  na plebs  i arystokrację. Był filozofem arystokratycznym.  Apoteozował wojnę. Wojna jest w stanie zaburzyd  porządek  społeczny.  Używa pojęcia -  apokastaza  - istnieją  cykle rzeczywistości. Coś się zaczyna,  trwa i kooczy. Pitagoras z Samos  - metafizyka służy  etyce, natomiast etyka służy  polityce.  Jest  arche ,  która jest liczbą. Opisuje  ona wszystkie  stosunki  w świecie. "Liczba jest istotą wszystkich  rzeczy". Pitagorejczycy byli  poniekąd  ruchem  religijnym.  Dusza uwięziona  w ciele człowieka.  Twierdzili,  aby dusza się uwolniła  z ciała, należy  pogłębiad  wiedzę,  szczególnie  w  dziedzinie  matematyki.  Duży nacisk kładli  na  muzykę - muzyka  jako spekulacja  matematyczna.  Dźwięk  ma tą właściwośd, że łączymy  się ze  źródłem .  Liczba jest synonimem  harmonii. Świat jest ładem,  jest harmonią.  Wiara doprowadziła  Pitagorieczyków  do rozwoju nauki,  natomiast  nauka im to zakwestionowała. Sokrates: Związany z nim  jest etos filozoficzny. Nie napisał  żadnego  dzieła  filozoficznego. Woła przekaz  ustny.  Pomnikiem  filozoficzny dla Sokratesa są słynne  "Dialogi  Platona". Poglądy Sokratesa zwane są intelektualizmem  etycznym  - jest to przekonanie,  że człowiek  mądry jest z konieczności człowiekiem  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz