Filozofia społeczna - strona 2

note /search

Filozofia społeczna - wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 1974

Wykład XI - 19.05.2011 Liberalizm: John Lock: - Prawo do własności, - Prawo do życia, - Prawo do wolności. Gwarantem tych praw jest Bóg. Praca czyni to, że coś jest moje! Jest to usprawiedliwienie  się przed  Bogiem. Człowiek  ma prawo  do owoców swojej pracy,  sam decyduje  o swoim życiu  oraz j...

Audiometria, audiogram, próg słyszalno_ci, próg bólu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

„Audiometria, audiogram, próg słyszalności, próg bólu” Audiometria Jest to metoda badania sprawności czynnościowej narządu słuchu, oparta na pomiarach i rejestrowaniu progów słyszalności w postaci wykresów (audiogramów tj. krzywych przewodnictwa) oraz wnioskowaniu z ich przebiegu o uszkodzeniach ...

Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Co to znaczy filozofia – pytanie o coś co jest w życiu ważne; dziedzina która sięga najgłębiej, najpełniej Filozofia z gr: fileo – miłować, sophia – mądrość Działy filozofii:  metafizyka – nauka o wszystkim, nauka o byciu (wszystko jest bytem abstrakcyjnym)  etyka o bioetyka o etyka reklamy ...

Filozofia społeczna - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 4081

Wykład I - 24.02.2011 Dr Katarzyna Guczalska Literatura: 1. A. Szakaj,  M. Jakubowski  - "Filozofia Polityki", 2. W. Tatarkiewicz - "Historia Filozofii", 3. P. Singer  - "Przewodnik  po Etyce". Filozofia: Gr.  Fileo -  miłuję,   Sophia  -  mądrośd Miłowanie mądrości ...

Charakterystyka dynamicznego obciążenia fizycznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

Charakterystyka dynamicznego obciążenia fizycznego Obciążenie pracą jest to układ sił zewnętrznych i wewnętrznych, czynnie oddziałujący na człowieka w sytuacji pracy, powodujący wzrost jego energii psychofizycznej oraz zmęczenie. Każdy człowiek jest w stanie znieść pewien poziom obciążenia przez...

Heglowska filozofia dziejów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1729

Heglowska filozofia dziejów: idealizm dialektyczno-historyczny Filozofia Hegla była skrajną wersją idealizmu obiektywnego i dialektycznego. Idealizm obiektywny w wersji heglowskiej był oparty na koncepcji, wedle której podstawą i motor...

Krytyka cywilizacji i zasady postępu u Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2226

Krytyka cywilizacji i zasady postępu u Rousseau Jean Jacques Rousseau (1712-1778), francuski pisarz pochodzenia szwajcarskiego, filozof, teoretyk muzyki; wybitny przedstawiciel Oświecenia; początkowo współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej, następnie zerwał z

Materializm dialektyczno-historyczny Marksa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Materializm dialektyczno-historyczny Marksa Wypracowana przez Marksa teoria społeczeństwa, będąca właściwym jądrem całego marksizmu, stanowi kolejną koncepcję w ramach rozwijającej się od św. Augustyna do Hegla filozofii dziejów, nazywanej też

Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2247

Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankfurckiej (a) Ogólna charakterystyka szkoły frankfurckiej i pojęcie marksizmu „zachodniego” Termin „szkoła frankfurcka” używany jest począwszy od lat pięćdziesiątych naszego wieku dla określeni...