Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka - strona 1 Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka - strona 2 Filozofia społeczna - wykłady - Filozofia cynicka - strona 3

Fragment notatki:

Co to znaczy filozofia – pytanie o coś co jest w życiu ważne; dziedzina która sięga najgłębiej, najpełniej
Filozofia z gr: fileo – miłować, sophia – mądrość
Działy filozofii:
 metafizyka – nauka o wszystkim, nauka o byciu (wszystko jest bytem abstrakcyjnym)
 etyka
o bioetyka
o etyka reklamy
o etyka biznesu
 estetyka
 filozofia społeczna (wolność, państwo, demokracja)
Pierwsi filozofowie: Sokrates  Platon (uczeń Sokratesa)  Arystoteles (uczeń Platona)
Sokrates – symbol filozofii
 „wiem że nic nie wiem” te słowa wypowiadają osoby mądre
 Nie napisał żadnej książki – uważał, że słowo pisane jest martwe
 Intelektualizm etyczny – wiedza jest dobrem
 Cnota = wiedza, mądrość
 „człowiek mądry jest z konieczności człowiekiem dobrym” (niebezpiecznym gdy myśli samodzielnie)
 Śmierć Sokratesa – został skazany na śmierć
o porównywana ze śmiercią Jezusa (oboje umarli za prawdę)
o oskarżenia przeciwko Sokratesowi
1. Psuł młodzież – zmuszał ich do myślenia
2. Nie szanował bogów państwowych
 „dajmonion mi każe” – Sokrates kierował się sumieniem (dajmonion = sumienie; sumienie≠tradycja, religia)
Platon
 Napisał słynne dialogi (zawarte są w nich dialogi
Sokratesa);
 „Państwo” – jeden z jego dialogów
o metafora jaskini
 „słońce” – prawda, dobro, piękno
 „kajdaniarze” – ludzie
 „ogień” – mądrość
 „wyjście z jaskini” – dążenie do prawdy
 idea – coś absolutnego
 istnieją byty materialne, głównie w matematyce
 „kto nie zna matematyki, niech tutaj nie wchodzi” –
napis znajdujący się na ścianie Szkoły Platońskiej
 Demokracja wg. Platona
o demokracja (gr. demos – lud) – rządy ludu;
o demokracja – system w którym kumuluje się niewiedza, chaos jest sprzeczny z metafizyką
o „im więcej ludzi rządzi tym gorzej”
 To co robi to utopia (gr. utopos – miejsce którego nie ma)
dusza
FILOZOFOWIE
POLITYCZNA
cnota – ODWAGA
ŻOŁNIERZE
ZWIERZĘCA
cnota –
UMIARKOWANIE
RZEMIEŚLINCY
Y
kasty platońskie
ROZUMNA
cnota – MĄDROŚĆ

Państwo wg. Platona
o brak rodzin
o brak własności prywatnej dla filozofów i żołnierzy
o ograniczenie wolności
o ograniczenie sztuki; „wyrzucamy artystów z państwa”- cenzura sztuki ; „sztuka jest nieprawdziwa”
o Platon był przeciwnikiem wolności
o najgorszy ustrój – tyrania
Szkoła Sofistów – spór pomiędzy Platonem a Sofistami (Protagorasem i Gorgiaszem)
Protagoras
 „człowiek jest miarą wszechrzeczy” – u Platona idea jest miarą wszechrzeczy
 Relatywizm – zamknięcie jaskini – nie ma jednej prawdy
 Praktycyzm – po co się uczyć rzeczy niepotrzebnych
 Konwencjonizm – konwencje rządzą życiem społecznym
Gorgiasz
1. „nic nie ma”
2. „nawet gdyby coś było to nie dałoby się tego pomyśleć”
3. „nawet gdyby się dało pomyśleć to nie dałoby się tego powiedzieć”
Sofiści są zwolennikami demokracji
Szkoła cyników – nienawidzą rzeczy materialnych bo przeszkadzają w rozwoju duchowym
Diogenes z Synopy
 nic nie napisał
 mieszkał w beczce
 chwalił niekonsekwencje
 gdy wygłaszał coś to gwizdał bo ludzie potrzebują rozrywki
 wyśmiewał się ze społecznych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz