Filozofia społeczna - wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia społeczna - wykład 8 - strona 1

Fragment notatki:


Wykład VII - 14.04.2011 Sceptycyzm: Szkoła założona na przełomie  IV i III wieku  p.n.e. Sceptycy zawieszali sądy na wszelkie  tematy. Twierdzili,  że nie potrafimy  się  wypowiedzied sensownie  na wszelkie tematy  (np. dowodzenie  w kółko; nie istnieje  związek przyczynowo-skutkowy). Jeśli coś zakładamy,  to albo ten sąd jest nieuzasadniony,  albo przyjmujemy  do uzasadnienia  tego sądu jakiś inny  sąd. Stoicyzm: Założycielem był  Zenon  z Kition (IV i III wieku p.n.e.). Inspirował  się Platonem  i koncepcją jego paostwa. Stoicyzm jest mocno  zrośnięty z filozofią polityczną. Swój system dzielili  na trzy działy:  logiki,  fizyki i etyki (wizja ogrodu). Logika  - jest fundamentalna,  jest "ogrodem".  Musimy  posługiwad  się spójnymi  argumentami  aby dążyd do prawdy, Fizyka  - jest "drzewem", Etyka  - jest "owocem", który pochodzi  z pielęgnacji  dwóch poprzednich  czynników.  Jest to bezwzględna  i bezwarunkowa  miłośd dla  drugiej  istoty, dla jej godności. Ważnym  filarem  było doskonalenie  wewnętrzne. Stoicy Rzymscy: Seneka,  Cyceron, Epiktet  (był  niewolnikiem  - pisał  tylko niewola ignorancji,  czyli tylko niewola głupoty),  Marek Aureliusz  (był  ziszczeniem  marzeo  Platona - filozof rządził  paostwem). Niezależnie jaką rolę odgrywa człowiek,  jest na "scenie"  i musi  ze swoją rolą pogodzid się i ją dobrze odegrad - zachowad stoicki  Teizm:    spokój. Jest to doskonałośd wewnętrzna.  Mądrośd u Stoików jest podstawą. Mądrośd równa się wolności.  - Monoteizm: Stoicy byli panteistami,  to znaczy, że Bóg jest wszystkim,  jest wszechobecny.  Bóg jest tożsamy z rzeczywistością. Istnieje ogólny    Deizm uniwersalny  rozum  oraz poszczególne  natury. Jesteśmy  częścią uniwersalnego  rozumu.  Musimy  nauczyd się postrzegad    Panteizm rzeczywistośd jako pewien  porządek,  pewien  ład. Wybory  których dokonuje  są w gruncie  rzeczy mi przypisane,  bo jest to częśd  uniwersalnego  rozumu.  Ciągle dążymy  przez  to do wolności.  Wolnośd jest koniecznością,  jest to uświadomiona  koniecznośd. Ma to przełożenie  polityczne.  Rzeczywistośd polityczna  też jest  przejawem  rozumu  boskiego. Stoicy akceptowali samobójstwo. Był to protest  przeciwko głupocie.  Marek Tuliusz  Cyceron - "Respublica"  - połączył uniwersalizm  stoicki z Imperium  Rzymskim.  Uważał, że Imperium  jest  najdoskonalszym  przejawem  rozumności  politycznej,  a w związku  z tym  ekspansja  rzymska  jest sprawiedliwa  (podwaliny  wojny  sprawiedliwej).  Filozofia kosmopolityczna  jako afirmacja cywilizacji rzymskiej. 

(…)

… poznawczy, ale jest to
również fakt egzystencjonalny. Wyrasta z autentycznych problemów ludzkich. Dążenie do Boga, powoduje niwelowanie tych
problemów.
Chrześcijaostwo to teocentryzm. Bóg jest w centrum, nie ma innej wartości, która potrafiłaby zaspokoid człowieka.
1. Problem teodycei - jest to taki sposób uprawiania filozofii, który próbuje rozwiązad zagadkę dobrego Boga i złego świata.
U Platona rola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz