Paternalizm prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paternalizm prawa-opracowanie  - strona 1 Paternalizm prawa-opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Paternalizm prawa. Paternalizm - narzucanie innej osobie, niezależnie od jej woli, określonych zachowań, ze względu na dobro jej samej (np. relacje rodzice-dzieci);
Posługiwanie się prawem w celu zmuszenia innych do postępowania, mającego służyć ich własnemu dobru lub zapobieżeniu wyrządzeniu sobie przez niego jakiejś krzywdy .
Paternalizm moralistyczny - określone zachowania powinny podlegać regulacji prawnej, dlatego że podejmując je sprawca może wyrządzić sam sobie „krzywdę moralną”.
Paternalizm prawny - wystarczającym uzasadnieniem wprowadzenia określonych regulacji prawnych jest dążenie do dobra osoby, o której zachowanie chodzi (np. korzystanie z pasów bezpieczeństwa).
Paternalizm twardy - wprowadzenie nakazów i zakazów zachowania, które uznawane jest za prowadzące do realizacji jakiegoś własnego „dobra” lub „zła” osoby, wobec której są one ustanawiane (np. zakaz kąpieli).
Paternalizm miękki - regulacje mające zapewnić, aby osoby podejmujące określone działania zdawały sobie sprawę z konsekwencji swoich zachowań oraz podejmowały je świadomie i w sposób przemyślany, nie ulegając chwilowym emocjom, jednakże nie pozbawiając ich prawa do podjęcia samodzielnej decyzji czy w określony „szkodliwy” bądź ryzykowny dla nich sposób postąpić (np. „palenie zabija” na paczkach petów)
Paternalizm bezpośredni - dobro osób uzasadnia wprowadzenie danych obowiązków (np. pasy bezpieczeństwa).
Paternalizm pośredni - dla dobra pewnej grupy podmiotów ustanawia się obowiązki lub ograniczenia mające prowadzić do uniemożliwienia wyrządzania sobie samym szkody przez inne osoby (np. nakaz umieszczenia ostrzeżenia na petach o szkodliwości palenia ze względu na dobro konsumenta).
Uzasadnianie paternalizmu: - naturalna skłonność ludzi do podejmowania decyzji pod wpływem doraźnych emocji,
- „zgoda” osób, których dotyczą unormowania paternalistyczne:
hipotetyczna - gdyby osoba działała w pełni racjonalnie, znając konsekwencje, wyraziłaby zgodę (np. pasy bezpieczeństwa)
rzeczywista:
- wyrażona z góry - np. Ulisses (przywiązanie żeby nie ulec pokusie śpiewu syren) - konkretne działanie
- charakter blankietowy - działania paternalistyczne mogą zostać konwalidowane prze ich beneficjantów, którzy wcześniej czy później docenią wynikające z nich korzyści (osoby korzystające z emerytury pochodzącej ze składek przymusowych) działania dla ochrony wolności jednostki - wymóg respektowania wolności człowieka, np. ograniczanie ryzyka śmierci a popadnięcie w nałóg;
odwołanie do względów „krzywdy” wyrządzanej innym, np. obowiązek pasów - minimalizacja kosztów rehabilitacji osoby poszkodowanej;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz