Etyczne problemy prawa

note /search

Argumenty etyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Argumenty etyczne. Spory etyczne koncentrują się wokół rozstrzygnięcia, czy dany sąd etyczny znajduje należyte uzasadnienie (a więc czy może zostać uznany za racjonalny). Argumenty powinny służyć zarówno zbudowaniu, jak i podważeniu uzasadnienia dyskutowanego sądu etycznego. Rodzaje argumentów: ...

Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1148

Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych. - mogą prowadzić do wykazania, że dyskutowany sąd etyczny stanowi konsekwencję innych ocen czy norm akceptowanych przez przekonywanego uczestnika dyskursu, bądź też do zanegowania sądu etycznego na podstawie niezgodności z przekonaniami, które ...

Argumenty perswazyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1568

Argumenty perswazyjne. Argumenty perswazyjne - opierają się bardziej na względach psychologicznych, niż rzeczowych. a) argument z analogii (podobieństwa): - zestawienie ocenianego faktu z jakimś innym faktem, obarczonym wyraźnymi, bezspornymi, a najczęściej także skrajnymi skojarzeniami moralnymi...

Dyrektywy i normy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1848

Dyrektywy i normy. Dyrektywy - wypowiedzi powinnościowe - wyrażenia wskazujące, jak należy się zachować; pełniące pragmatyczną funkcję sugestywną ; Stanowiące „werbalne instrumenty wpływania na zachowania się ludzkie”, Np. rozkazy, polecenia, rady, sugestie, prośby, wskazówki, zalecenia, rekomend...

Immanuel Kant i powszechne prawo wolności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Immanuel Kant i powszechne prawo wolności. Warunkiem istnienia moralności i prawa jest autonomia woli , wewnętrzna wola jednostki, dzięki której może ona dokonywać świadomych wyborów swoich własnych uczynków. O moralnym charakterze czynu pr...

John Stuart Mill i zasada krzywdy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4179

John Stuart Mill i zasada krzywdy. „ zasada krzywdy” - jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywidualnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona; jedynym celem, dla osiągnięcia k...

Kognitywizm a nonkognitywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 9128

Kognitywizm - wartości są poznawalne (da się ustalić, co jest „dobre") a) naturalizm - ustalenie wartości moralnej danego faktu wiąże się z identyfikacją i stwierdzeniem istnienia pewnych jego własności empirycznych - możliwość poznania wartości w drodze identyfikacji pewnych „dob...

Kognitywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729

KOGNITYWIZM - przekonanie, że wartości są poznawalne (da się ustalić co jest „dobre”) METODY POZNANIA WARTOŚCI - NATURALIZM i INTUICJONIZM NATURALIZM - wartość moralną danego czynu można sprowadzić do pewnych jego cech empirycznych; ustalenie wartości moralnej danego faktu wiązałoby się z identyfi...

Koncepcja moralnej neutralności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1876

Koncepcja moralnej neutralności prawa. „ rozumny pluralizm” - racjonalnie postępujący obywatele przyjmują odmienne punkty widzenia w sferze przekonań filozoficznych, moralnych, religijnych czy światopoglądowych  nieodzowny element wolnego społeczeństwa. - państwo ma obowiązek traktować wszystkich...

Moralizm prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3514

Moralizm prawa. Moralizm prawa - postanowienia prawa, których uzasadnienie stanowią wyłącznie przekonania (oceny), co do „niemoralności”, będących ich przedmiotem zachowań, nawet jeśli czyny takie dokonywane są niepublicznie, nie wyrządzają nikomu krzywdy i biorą w nich udział jednie osoby dorosłe,...