Argumenty perswazyjne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Argumenty perswazyjne-opracowanie - strona 1 Argumenty perswazyjne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Argumenty perswazyjne. Argumenty perswazyjne - opierają się bardziej na względach psychologicznych, niż rzeczowych.
a) argument z analogii (podobieństwa):
- zestawienie ocenianego faktu z jakimś innym faktem, obarczonym wyraźnymi, bezspornymi, a najczęściej także skrajnymi skojarzeniami moralnymi (mogą to być konotacje pozytywne lub negatywne),
np. „w stosunku do zwierząt wszyscy ludzie są nazistami”
- przytoczenie jakiejś rzeczywistej lub hipotetycznej sytuacji, w której bylibyśmy skłonni do dokonania określonej oceny moralnej, a następnie wykazaniu, że sytuacja ta, pod istotnymi dla takiej oceny względami, jest „podobna” do sytuacji, której dotyczy rzeczywiście toczony spór etyczny,
np. hipotetyczny przykład aborcji „wirtuoza muzycznego”
c) argument zgodności z przyjmowaną doktryną etyczną (stanowi wariant argumentu zgodności z innymi ocenami) - apeluje do zgodności lub sprzeczności z doktryną, której akceptację deklaruje adresat tego rodzaju argumentu,
np. „kara śmierci jest sprzeczna z dekalogiem”
d) odwołanie się do autorytetu aksjologicznego - przekonanie o psychologicznym dążeniu przekonywanej osoby do identyfikacji ze wskazywanym autorytetem aksjologicznym,
np. „….skoro Jan Paweł II…”
e) odwołanie do konsensusu w danym środowisku - w roli autorytetu występuje nie pojedyncza osoba, ale grupa, środowisko do którego strony należą lub aspirują i które powszechnie uznaje określone oceny (lub przypisuje się mu takie oceny),
np. „prawnik nie może pochwalać postępowania niezgodnego z prawem”
f) odwołanie się do genezy dyskutowanej oceny moralnej - zmierza do wykazania bezzasadności oceny moralnej, poprzez ujawnieni jej źródeł,
np. „Andrzej nie popiera liberalizacji prawa rodzinnego, bo odebrał surowe wychowanie w tradycyjnej rodzinie”
g) argument z własnego interesu - przedstawienie drugiej stronie jej własnych korzyści wynikających z przyjęcia określonych norm moralnych,
np. „pomagaj innym, bo sam możesz potrzebować pomocy”
- odwrotnością: argumentacja przeciwko określonym ocenom moralnym poprzez podważenie ich szczerości w drodze „przejrzenia prawdziwych intencji i celów”,
np. za obniżeniem podatków są osoby najlepiej zarabiające
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz