Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych-opracowanie - strona 1 Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Argumenty opierające się na spójności sądów etycznych. - mogą prowadzić do wykazania, że dyskutowany sąd etyczny stanowi konsekwencję innych ocen czy norm akceptowanych przez przekonywanego uczestnika dyskursu, bądź też do zanegowania sądu etycznego na podstawie niezgodności z przekonaniami, które pozostają pomiędzy uczestnikami dyskursu bezsporne;
- następuje odwołanie do pewnych aksjomatów oraz reguł inferencyjnych uzasadniających oparcie sądu dyskutowanego na założonej przesłance
Argument konsekwencji - polega na wskazaniu, że sporny sąd etyczny stanowi w jakimś sensie konsekwencję („logiczną”) innych, akceptowanych przez drugą stronę sądów etycznych;
a) dictum de omni - „z całości na część” - tzw. argument szczególnego przypadku (jeśli zabijanie jest złe to trucie także)
- podstawą są wspólnie akceptowane normy moralne, określone wartości;
- kontrargumenty zmierzają do wykazania, że sporny sąd nie „wynika” z owej akceptowanej przesłanki ogólnej (ze względu na jej zakres, szczególne okoliczności danego przypadku);
- w tzw. sporach „pozornie terminologicznych” - dotyczących znaczenia słów, np. aborcja dotyczy płodu czy dziecka poczętego?!
b) argumentacja ad absurdum - polega na ukazaniu, że konsekwentne przyjęcie poglądu, na jakim opiera się sąd etyczny, zmuszałoby także do przyjęcia innych, absurdalnych konsekwencji etycznych lub praktycznych, na które nie jest gotów zgodzić się zwolennik podważanego poglądu,
np. życie ludzkie - wartość najwyższa; poświęcenie za ojczyznę - moralnie naganne
c) argument z niezgodności spornej oceny z inną przyjmowaną oceną (sprzeczności ocen);
odwrócenie rozumowanie „z konsekwencji”, np. zniesienie kary śmierci godzi w bezpieczeństwo obywateli; bezpieczeństwo - akceptowane przez strony
d) argument z przypadku obalającego - akceptacja oceny podstawowej lub „zasady moralnej”, akceptacja inferencji prowadzącej do uznania rozstrzygnięcia spornego przypadku za konsekwencję owej normy lub oceny, ale równocześnie wskazanie, że nie może znaleźć zastosowania w konkretnym przypadku z uwagi na dodatkowe okoliczności, które powinny zostać wzięte pod uwagę,
np. kłamstwo osoby, kiedy ukrywa kogoś przed oprawcami
- stanowi wyraz tzw. sytuacjonistycznego rozumienia etyki
e) argument teleologiczny - z celu na środki - wskazanie, że przedmiot spornej oceny (zachowanie, stan rzeczy) stanowi środek prowadzący do osiągnięcia celu aprobowanego przez drugą stronę;
- kontrargument - odrzucenie celu, do którego ma prowadzić x; zakwestionowanie „użyteczności” x jako „najlepszego” środka do osiągnięcia celu (np. poprzez negację istnienia jakiejkolwiek zależności pomiędzy proponowanym środkiem, a celem, bądź też wskazanie na istnienie negatywnie ocenianych „efektów ubocznych”


(…)

… do większego dobra / mniejszego zła, niż wszelkie możliwości alternatywne,
np. uniknięcie większego zła - legalizacja eutanazji - uniknięcie śmierci wielu innych ludzi z powodu przeznaczania niewspółmiernie dużych środków na podtrzymywanie życia osoby nieuleczalnie chorej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz