Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 13244
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia) - strona 1 Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia) - strona 2 Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia) - strona 3

Fragment notatki:

Etyka w organizacji - determinanty, normy i standardy oraz praktyka. Referat pochodzi z ćwiczeń z zachowań organizacyjnych prowadzonych przez mgr Jolantę Sobol-Wojciechowską. Referat zawiera takie informacje jak: Pojęcie etyki, Zachowania etyczne, uwarunkowania etyki indywidualnej, obszary ?wrażliwe? etycznie, dylemat etyczny, kodeks etyczny, trzy procedury SAAR, etyczny menedżer i jego rola, działania sprzyjające etycznym zachowaniom organizacyjnym, etyka w organizacji
Co potrzebne jest do wykształcenia się norm etycznych w człowieku? Uwarunkowania etyki indywidualnej: wpływ rodziny, wpływ rówieśników, doświadczenie życiowe, indywidualne wartości i moralność, czynniki sytuacyjne. Obszary ?wrażliwe? etycznie to stosunek firmy do pracowników , stosunek pracownika do firmy, stosunek firmy do innych podmiotów gospodarczych. Dylemat etyczny - czynniki takie jak: problemy finansowe pracowników, nadmierne obciążenie pracą, konieczność godzenia różnych ról społecznych, zaburzenia osobowości, wadliwy system komunikacji wewnątrz organizacji, błędy w zarządzaniu, silna presja na wyniki. Dlaczego tworzone są kodeksy etyczne? Promocja i wzmacnianie wizerunku firmy, chęć uniknięcia prawnych konsekwencji wynikających z nieetycznych zachowań, przekonanie, że mogą one mieć rzeczywisty wpływ na zachowania pracownicze, moda.
Trzy procedury SAAR: społeczna odpowiedzialność, audyt i sprawozdawczość społeczna firm.
Norma AA 1000 opracowana została przez londyński Institute of Social and Ethical Accountability. AA 1000 określa nie stan lecz proces, złożony z dwunastu elementów (podprocesów) służący do scharakteryzowania firmy w jej obecnym kształcie i/lub służący jako model do zgodności, z którym firma aspiruje. AA 1000 ? MODEL PROCESU. Norma SA 8000 - wymagania. Etyczny menedżer i jego rola. Menedżer jako wzorzec postępowania: - postrzega prawo jako zbiór minimalnych wymagań, które należy przestrzegać, by zachowywać się etycznie, - opiera na zasadach etycznych swoje sądy na temat sprawiedliwości, - prowadzi jednocześnie działalność dochodową i postępuje etycznie, - jest liderem w propagowaniu wysokiego standardu zachowania. Cnoty menedżera etycznego: cnota roztropności, cnota sprawiedliwości, cnota umiarkowania, cnota męstwa, Działania sprzyjające etycznym zachowaniom organizacyjnym. Etyka w organizacji - praktyka. Do pracy użyto następującej bibliografii: B. R. Kuc, J. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, DIFIN, Warszawa 2009, J. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe ?Śląsk?, Katowice 2006, M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Centrum Doradztwa i Informacji ?Difin?, Warszawa 2007, Notatki z wykładu z Zachowań Organizacyjnych prowadzonych przez profesora Z. Malarę, David Hess, Hess 2001, AccountAbility 1000, The Institute of Social and Ethical AccountAbility, London 1999, R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Etyka w organizacji - determinanty, normy i standardy oraz praktyka.
Ćwiczenia z zachowań organizacyjnych pod kierunkiem mgr Jolanty Sobol-Wojciechowskiej
Spis treści:
I. Pojęcie etyki 3
II. Zachowania etyczne 3
III. Uwarunkowania etyki indywidualnej 3
IV. Obszary „wrażliwe” etycznie 4
V. Dylemat etyczny 5
VI. Kodeks etyczny 6
VII. Trzy procedury SAAR 7
VIII. Etyczny menedżer i jego rola 9
IX. Działania sprzyjające etycznym zachowaniom organizacyjnym 10
X. Etyka w organizacji - praktyka 10
Pojęcie etyki Etyka jest to nauka o tym, co moralne; formułuje ona za

(…)

… poprzez obserwację i naśladownictwo, tak też jest z normami etycznymi. Doświadcza on wzmocnień pozytywnych za zachowania oczekiwane oraz kar za postępowanie wbrew normom społecznym. W ten sposób dowiaduje się, co jest dobre, a co złe i tym samym kształci w sobie pewien system norm i wartości.
Wraz z rozwojem dziecka poszerza się zakres jego kontaktów społecznych, idzie do szkoły, poznaje wielu ludzi…
… jego sytuację i sytuację finansową rodziny dopuści się tego czynu. Będzie on wtedy tłumaczył swoje zachowanie w duchu relatywizmu moralnego: jeżeli mnie okradną to źle, jednak jeżeli to ja kradnę, to jestem do tego zmuszony, nie mam innego wyjścia,
- nadmierne obciążenie pracą - chodzi tutaj o godziny nadliczbowe, niejako musze przez pracodawcę. W takim przypadku pracownik ma wątpliwości dotyczące angażowania…
… przy ich opracowywaniu oraz od ich treści. Jeżeli kodeksy etyczne przynajmniej w jakiejś części są odzwierciedleniem zasad moralnych i wartości, jakie uznaje pracownik, to każdy przejaw nieprzestrzegania kodeksu będzie rygorystycznie oceniany (uznany za niemoralny). Jeżeli natomiast kodeksy etyczne są tworzone jako „sztuka dla sztuki” i nie uwzględniają wartości, idei i zasad wyznaczanych przez pracowników…
…, gdyż nasze zachowania są wartościowane pod względem etycznym przez inne osoby.
To samo zachowanie może być uznane przez jedną osobę za etyczne, natomiast przez inną za nieetyczne. Wszystko zależy od elementarnej wrażliwości etycznej, zwanej również dojrzałym superego bądź dojrzałym sumieniem, kształtowanym przez całe życie, a w szczególności w okresie dzieciństwa.
Zachowania etyczne
Zachowania etyczne - zachowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz