Immanuel Kant i powszechne prawo wolności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immanuel Kant i powszechne prawo wolności-opracowanie  - strona 1

Fragment notatki:

Immanuel Kant i powszechne prawo wolności. Warunkiem istnienia moralności i prawa jest autonomia woli , wewnętrzna wola jednostki, dzięki której może ona dokonywać świadomych wyborów swoich własnych uczynków.
O moralnym charakterze czynu przesądza szczególny rodzaj motywu, z jakego jednostka postępuje w określony sposób; nie wystarczy działanie zgodne z obowiązkiem ale musi być ono podjęte z obowiązku (poczucie moralnego obowiązku, nie mając wcale ochoty tak postępować, ani też nie mając na względzie żadnych innych korzyści).
Legalność zachowania - sprowadza się do relacji do normy prawnej, niezależnie od tego, z jakich pobudek do zachowania takiego doszło.;
„Prawo stanowi ogół warunków, pod którymi wola jednej osoby może zostać pogodzona z wolą drugiej osoby, zgodnie z powszechnym prawem wolności”
„dobro publiczne wymaga, bowiem tylko takiej dawki przymusu, która gwarantuje zewnętrzną zgodność z istniejącym prawem”
„przedmiotem prawa nie jest prywatna pomyślność obywateli, lecz dobro państwa, którego urzeczywistnienie nie może wszak przeszkadzać im w poszukiwaniu własnego szczęścia”
F.A. von Hayek - podstawą politycznego porządku ludzi jest zasada, zgodnie z którą jednostki mogą być ograniczone w możliwości czynienia tego, co swobodnie wybrały, lub też zmuszane do czynienia czegokolwiek, co ma wynikać z ich woli jedynie wówczas, gdy wymagają tego reguły „sprawiedliwego działania” zmierzające do tego, aby zakreślić i ochronić sferę możliwie najszerszej indywidualnej autonomii każdego z nich;
Ingerencja prawodawcy jest przy tym dopuszczalna jedynie poprzez ustanawianie ogólnych, uniwersalnych i abstrakcyjnych praw (Hayek - „ nomos” ) mające służyć ukształtowaniu i zachowaniu abstrakcyjnego porządku, którego konkretne konsekwencje będą nieprzewidywalne.
Kant, Hayek - prawem jest pewien ograniczony zbiór reguł, zapoewniających abstrakcyjny porządek, w ramach którego podmioty prawa mogą w możliwie najszerszym zakresie wybierać i realizować swoje własne cele, w żadnym razie zaś rolą prawodawcy nie jest narzucanie, do czego i w jaki sposób powinny one dążyć.


(…)


Immanuel Kant i powszechne prawo wolności.
Warunkiem istnienia moralności i prawa jest autonomia woli, wewnętrzna wola jednostki, dzięki której może ona dokonywać świadomych wyborów swoich własnych uczynków.
O moralnym charakterze czynu przesądza szczególny rodzaj motywu, z jakego jednostka postępuje w określony sposób; nie wystarczy działanie zgodne z obowiązkiem ale musi być ono podjęte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz