Koncepcja moralnej neutralności prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja moralnej neutralności prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcja moralnej neutralności prawa. „ rozumny pluralizm” - racjonalnie postępujący obywatele przyjmują odmienne punkty widzenia w sferze przekonań filozoficznych, moralnych, religijnych czy światopoglądowych  nieodzowny element wolnego społeczeństwa.
- państwo ma obowiązek traktować wszystkich obywateli „z równą troską i szacunkiem”, bez względu na to, jakie przekonania moralne, filozoficzne czy światopoglądowe są przez nich przyjmowane,
- postulat antyperfekcjonizmu prawa - postanowienia, które nakazują wszystkim respektowanie przez wszystkich obywateli partykularnych przekonań moralnych pewnej ich części, jak i te, które wynikają z dążenia prawodawcy do uczynienia obywatelami „lepszymi” czy „doskonalszymi” w sposób zalecany przez jakiekolwiek doktryny moralne,
- aby prawo nie ustanawiało obowiązków nie mających uzasadnienia w konieczności zapewnienia każdemu obywatelowi jak najszerszej sfery wolności, w ramach której może on dokonywać swobodnych i nieskrępowanych wyborów aksjologicznych,
- nakładający się konsens (overlapping consensus - Rawls) - wspólna część rozmaitych istniejących w społeczeństwie „rozległych” doktryn moralnych czy filozoficznych pod różnymi innymi względami niezgodnych i konkurujących ze sobą,
 dotyczy konsekwencji wynikających z faktu, że żadna z teorii nie jest powszechnie podzielana.
- postulaty, ażeby sfera wyborów moralnych (poza normami uzasadnionymi ochroną jednych przed krzywdą ze strony innych i zapewnieniem wszystkim korzystania z równej sfery wolności) pozostawiona została poza domeną zainteresowania prawa, tak, jak dzieje się to ze sferą wyborów religijnych czy światopoglądowych,
- postulat zachowania neutralności dotyczy motywów i postawy prawodawcy - neutralność powinna stanowić cechę sferę politycznej organizacji społeczeństwa w zakresie w jakim jednostki podporządkowane są przymusowi prawnemu 
przekłada się na postulat tolerancji - jako postawy zajmowanej przez obywateli, którą uznać można za niezbędny warunek zachowania neutralności prawa w warunkach demokratycznych,
- stanowi pewną koncepcję normatywną - pewien polityczny ideał filozofii liberalnej, mający funkcję przede wszystkim ewaluacyjną (wzorzec oceny i krytyki). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz