Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje  - strona 1  Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje  - strona 2  Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje  - strona 3

Fragment notatki:

Zespół stresu pourazowego Psychobiologiczne konsekwencje Długotrwałe utrzymywanie się reakcji stresowej prowadzi do złożonych konsekwencji psychobiologicznych, m.in: dysocjacja -wyłączenie się z zewnętrznego świata i skierowanie uwagi na bodźce płynące ze świata wewnętrznego
pierwszą reakcją na utrzymujące się zagrożenie może być znieruchomienie w sensie dosłownym lub tzw. psychiczne zamrożenie (freezing)
może to pociągać za sobą oszołomienie, odrętwienie, marzenia na jawie, fugę, fantazje, derealizacje, depersonalizację, omdlenie i katatonię
Reakcja na traumę jest najczęściej kombinacją dwóch pierwotnych wzorców adaptacyjnych: pobudzenia i dysocjacji
analgezja postresowa (zniesienie reakcji na ból) -u osób z PTSD narażenie na działanie bodźca przypominającego oryginalny uraz powoduje odpowiedź układu opioidowego. Stres analgezji postresowej polega na wstrzymaniu ruchowych i afektywnych reakcji, na rzecz takich, które pozwalają organizmowi przezwyciężyć bezpośrednie skutki stresu nadwrażliwość - silna stymulacja centralnego układu nerwowego może stać się przyczyną trwałych zmian neuronalnych, które w negatywny sposób wpływają na uczenie się, habituację i dyskryminację bodźców.
Moderatory skutków stresu Czynnikami chroniącymi człowieka przed szkodliwymi skutkami ekstremalnego stresu są:
Czynniki osobowości i temperamentu
poczucie kontroli
twardość
poszukiwanie wrażeń
Czynniki środowiskowe
wsparcie społeczne
sytuacja rodzinna
pozytywne doświadczenia życiowe
Zespół stresu pourazowego -ofiary katastrof Wsparcie społeczne a rozwój PTSD Wsparcie społeczne:
pomoc materialna, emocjonalna, informacyjna, towarzyska
otrzymywane rzeczywiście vs. spostrzegane
aby było skuteczne, powinna zaistnieć interakcja między dawcą a odbiorcą wsparcia
Źródłem wsparcia społecznego w obliczu traumy są:
najbliższa rodzina
przyjaciele
instytucje lokalne i państwowe
organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne
media
Zespół stresu pourazowego -ofiary katastrof Deterioracja wsparcia społecznego Deterioracja wsparcia społecznego to obniżone poczucie wsparcia w obliczu katastrof. Jest ona wynikiem oddziaływania takich czynników, jak:
odcięcie ofiar katastrof od ważnych źródeł wsparcia wskutek fizycznej izolacji, śmierci, okaleczeń
osoby, które mogłyby być źródłem wsparcia (np. członkowie rodziny, sąsiedzi) sami mogli zostać ofiarami klęski
wskutek katastrofy zmienia się struktura i jakość więzi społecznych (często nieodwracalnie)


(…)

… umożliwiających radzenie sobie ze stresem.
Stresory sprzyjają wzbudzaniu reakcji adaptacyjnych, w których wykorzystuje się i wzbogaca zasoby odpornościowe.
Wpływ stresu na zdrowie może być pozytywny, a zależy to od wyniku transakcji pomiędzy poziomem obciążenia stresorami a zasobami.
Ważna rola „metazasobu” jakim jest poczucie koherencji- zrozumiałości, zaradności i sensowności
Rozwój po traumatyczny R.G…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz