Grupa pracująca w stresie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupa pracująca w stresie - strona 1 Grupa pracująca w stresie - strona 2 Grupa pracująca w stresie - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA PRACUJĄCA W STRESIE
Ważne przeszkolenie - wiedza dotycząca sytuacji zmniejsza natężenie stresu - ważne są automatyzmy, gdyż w sytuacji stresu zawęża się uwaga i zasoby poznawcze. Działania muszą być świetnie wyuczone by akcja przebiegała sprawnie
Koordynacja
Ustrukturalizowane cele działania - jasne jest co jest najważniejsze
Jasno określone role i normy oraz podział ról
Jasno określony lider - jego decyzje nie podlegają negocjacjom
Sformalizowana hierarchia statusu często wyraziście zaznaczona w sposobie ubierania się
Wysoki poziom zaufania poszczególnych członków grupy do siebie i do lidera
UCHODŹCY - SZOK KULTUROWY
Konieczność adaptacji do nowych warunków
Konieczność przebywania z przedstawicielami innych kultur
Poczucie bezsilności i tęsknoty za krajem i bliskimi
Drastyczna zmiana styl życia i konieczność nauczenia się nowych sposobów zachowania
Zmiana poziomu życia
Doświadczenia związane z ucieczką z własnego kraju
TRAUMA
Hybels - Steer 1995 - wydarzenie traumatyczne - trauma:
Doświadczenie, w wyniku którego wiesz, że mogłeś zginąć
Doświadczenie, które spowodowało, że zamarłeś w nagłym poczuciu bezradności i bezsilności
Doświadczenie nagłe i wszechogarniające, w którym byłeś całkowicie uzależniony od czegoś
Chwila ogromnego strachu
Czas, w którym nie mogłeś jasno myśleć
Więcej niż stres
Szok, który wpływa na cały organizm
Zdarzenie niosące przewidywalne i bardzo poważne następstwa
REAKCJA NA TRAUMĘ
Reakcja natychmiastowa (szok, dezorganizacja, zagubienie, niechciane myśli, bardzo silne emocje, często samoobwinianie - wina ocalałego)
Okres pośredni (odtwarzanie scen z traumy, samooskarżanie się, przygnębienie, poczucie bezsilności, strach)
Rozwiązanie/reorganizacja (zmiana widzenia świata i siebie)
STRES POURAZOWY (PTSD)
Post-traumatic stres disorder
Hiperaktywność
Nadwrażliwość na stresory
Bezsenność,
Stan podirytowania,
Wybuchy gniewu,
Skłonność do nadmiernej reakcji alarmowej
Izolowanie się od innych
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Sposoby niefektywne:
Nadużywanie alkoholu
Izolowanie się od ludzi
Sposoby efektywne:
Wsparcie społeczne - obniża fizjologiczne wskaźniki stresu w stresującej sytuacji, zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na poważne choroby w efekcie kumulacji stresu
WPŁYW GRUPY
Otrzymywanie informacji o tym co czują i myślą inni (nie czujemy się dziwni i wyalienowani w naszych odczuciach)


(…)


Wzmacnianie nadziei na poprawę sytuacji
Zdobywanie poczucie powszechności
Ćwiczenie zachowań alturistycznych
Ćwiczenie umiejętności praktycznych
Przejście katharsis
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Korzyści - zmniejszenie liczby osób u których rozwinie się PTSD a w konsekwencji dojdzie do poważnych zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego
Oddziaływanie psychologiczne:
Polega na ustanowieniu możliwości komunikacji własnych emocji, odczuć, opinii w bezpiecznym nieoceniającym środowisku.
Ustanowienie grupy wsparcia dla osoby oraz odnowienie jej relacji z innymi
STRZELANINY W SZKOLE
Zespół interwencji kryzysowej obejmuje oddziaływaniem:
Dyrektora szkoły- funkcje komunikacji z szerokim otoczeniem społecznym w tym z mediami
Uczniów i nauczycieli, którzy mieli bezpośredni kontakt z traumatycznym wydarzeniem
Rodziców uczniów, którzy mieli bezpośredni kontakt z wydarzeniem traumatycznym
Rodziców, uczniów, nauczycieli którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z wydarzeniem traumatycznym, ale odczuwają potrzebę rozmowy na ten temat
RAMY CZASOWE I ORGANIZACYJNE
Zespół interwencji kryzysowej składa się z kilku osób o zróżnicowanych kompetencjach: psychologów, specjalistów od PR, byłych policjantów
Zespół rozpoczyna pracę…
… alienacji w reakcji na stres
REAKCJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Uspójnienie grupy społecznej
Wzmocnienie więzi personalnych i społecznych
Częstsze pojawianie się zachowań alturistycznych
Wygaszenie konfliktów społecznych czy interpersonalnych
Wykład 13
Stereotypy - aspekt treściowy
Stereotyp nie musi mieć jednoznacznie negatywnej konotacji ewaluatywnej
Stereotypy płci
Dwa główne wymiary stereotypów płci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz