Techniki relaksacyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki relaksacyjne - wykład - strona 1 Techniki relaksacyjne - wykład - strona 2 Techniki relaksacyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Techniki relaksacyjne Do najczęściej stosowanych technik autogennej relaksacji należą:
Relaksacja neuromięśniowa
Medytacja
Kontrolowane oddychanie
Biofeedback -różne formy biologicznego sprzężenia zwrotnego
Techniki relaksacyjne Stosowanie technik relaksacyjnych:
Może wywołać chwilowy stan trofotropowy - stan czuwania o obniżonym poziomie funkcjonowania hipometabolicznego, charakteryzujący się ogólnym zmniejszeniem aktywności psychofizjologicznej. Stan ten prowadzi do zdrowia, ponieważ:
jest całkowitym przeciwieństwem współczulnej reakcji stresowej
zdaje się sprzyjać psychofizycznej regeneracji organizmu
Regularne praktykowanie technik relaksacyjnych może wytworzyć stan obniżonej aktywności układu limbicznego i podwzgórza, co powoduje kształtowanie się mniej lękowej postawy („profilaktyka antystresowa”)
Typy medytacji:
Powtarzanie myśli
Powtarzanie czynności fizycznej
Kontemplacja problemu
Koncentracja wizualna
WYKŁAD 11 Krytyczne wydarzenie życiowe Koncepcja Holmesa i Rahe'a (1967) Krytyczne wydarzenia życiowe (life change events) to znaczące emocjonalnie wydarzenia dotyczące ważnych spraw w życiu jednostki.
Kiedy w życiu człowieka występują pewne zewnętrzne zmiany, które wymagają od niego poważnego wewnętrznego psychicznego przystosowania się, wówczas pojawia się u niego tendencja częstego zapadania na choroby.
Skala Ponownego Przystosowania Społecznego służy(ła) do orientacyjnej oceny nasilenia wydarzeń w ciągu roku, a badania przy jej pomocy wykazały, że nagromadzenie się w krótkim czasie wydarzeń zmiany życiowej obniża odporność organizmu i jest czynnikiem ryzyka. Koncepcja S.-H. Filipp (1992) Specyficzne znaczenie krytycznych wydarzeń życiowych polega na tym, że dotyczą one spraw o ważnym znaczeniu dla celów życiowych jednostki i zakłócają funkcjonowanie jednostki w otoczeniu w na tyle radykalny sposób, że wymagają prowadzenia względnie istotnych i trwałych zmian w mechanizmach przystosowania jednostki.
Rola oceny poznawczej w interpretacji wydarzenia życiowego i jego znaczenia oraz kierowaniu procesami przystosowania
Długofalowe konsekwencje wprowadzania zmian w mechanizmach przystosowania jednostki
Teoria zachowania zasobów (S.E. Hobfoll)Stres ekstremalny Stres ekstremalny w sytuacji katastrofy:
wiąże się z poważnymi stratami zasobów
jest nie tyle efektem końcowym, co bolesnym systemem ostrzegawczym i aktywizuje system reakcji biopsychospołecznych, takich jak:
reakcja czujności
dokonanie oceny niebezpieczeństwa


(…)


dokonanie oceny niebezpieczeństwa
wybór strategii radzenia sobie
uruchamia gwałtowne cykle strat i zysków
PTSD -zespół stresu pourazowego PTSD (ang. Post traumatic stress disorder) -zespół stresu pourazowego, to zaburzenie lękowe o charakterze przedłużonej lub opóźnionej reakcji na zagrożenie, spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie przeżywanie (wojna, gwałt, przebywanie w obozie koncentracyjnym).
Początek zaburzenia występuje po okresie latencji, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Przebieg stresu pourazowego ma charakter zmienny, ale w większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów.
U niektórych osób zaburzenie może utrzymywać się przez wiele lat i przejść w trwałą zmianę osobowości
Zespół stresu pourazowego Kryteria…
… dwa (lub >) z poniższych objawów:
Trudności z zasypianiem lub snem
Drażliwość lub wybuchy gniewu
Trudności w koncentrowaniu się
Nadmierna czujność
Nasilona reakcja orientacyjna (przestrachu)
E. Czas trwania zaburzenia dłuższy niż jeden miesiąc
F. Zaburzenie powoduje istotny klinicznie dystres lub upośledzenie społecznego, zawodowego bądź innych aspektów funkcjonowania
Zespół stresu pourazowego Trauma a tworzenie…
… diagnostyczne PTSD
Kryteria diagnostyczne PTSD według DSM-IV:
A. Osoba doświadczyła zdarzenia traumatycznego, podczas którego spełnione zostały obydwa kryteria:
Osoba doświadczyła, była świadkiem lub została skonfrontowana ze zdarzeniem które pociągnęło ze sobą śmierć, zranienie lub zagrożenie fizycznej integralności siebie lub innych (lub poczucie zagrożenia takim wydarzeniem)
Reakcję osoby charakteryzował…
… reprezentacji zdarzeń
Specyficzne cechy tworzenia reprezentacji zdarzeń w traumie:
nieustanna aktywizacja biologicznych reakcji na stres w przypadkach zetknięcia się z bodźcami przypominającymi traumę
przy traumatycznym poziomie stresu układ hipokampa przestaje funkcjonować, a układ ciała migdałowatego staje się nadreaktywny, co daje fragmentaryczne (a nie czasowo-przestrzenne i spójne) kodowanie
oparty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz