Grupa wsparcia

note /search

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

(niesformalizowane, władca sam powoływał jej członków). Władze władca opierał na tzw. Grupach wsparcia...

Teoria naznaczania a szanse życiowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3255

mogą występować z wyjaśnieniami i szukać grup wsparcia. Stygmatyzacja bowiem może mieć druzgocący wpływ...

Ośrodki pomocy spolecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

, prowadzone są zajęcia teraputyczne i rehabilitacyjne, organizowane są grupy wsparcia i samopomocy. Zapewnione...

Czy podkultury są zagrożeniem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. grupy wsparcia społecznego. Możemy tu zaliczyć min.: rodziców, przyjaciół, różnego rodzaju kluby...

Grupa pracująca w stresie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

grupy wsparcia dla osoby oraz odnowienie jej relacji z innymi STRZELANINY W SZKOLE Zespół interwencji...

ZABURZENIA PSYCHICZNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2408

, środowiskowe grupy wsparcia) f) Terapie biomedyczne: psychochirurgia elektrowstrząsy – skuteczne przy depresji...