ZABURZENIA PSYCHICZNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZABURZENIA PSYCHICZNE - strona 1 ZABURZENIA PSYCHICZNE - strona 2 ZABURZENIA PSYCHICZNE - strona 3

Fragment notatki:


    ZABURZENIA PSYCHICZNE     Co to znaczy „nienormalny”?    Kryteria zaburzeń psychicznych wg DSM-IV, 2000:  - cierpienie lub upośledzenie  - nieprzystosowanie  - irracjonalność zachowania  - nieprzewidywalność   - niekonwencjonalność i rzadkość statystyczna  - dyskomfort obserwatora  - naruszenie standardów moralnych i społecznych  Eksperyment Rosenhana  (1973)  Czy można być zdrowym w niezdrowych miejscach?  Główne odkrycia:   1. Żaden z przedstawicieli fachowego personelu w żadnym ze szpitali nie dostrzegł, że którykolwiek z pseudo  pacjentów jest symulantem.   2. Pacjenci szpitala z łatwością odkryli podstęp.   „ Nie jesteś wariatem. Jesteś dziennikarzem albo profesorem… Zbierasz informacje o szpitalu”      Etiologia zaburzeń psychicznych   1.  Podejście biologiczne  – zmiany w neuroprzekaźnikach, tkance mózgu.  2.  Podejście psychologiczne    a)  Model psychodynamiczny  – wczesnodziecięce doświadczenia, konflikty id i superego, stosowanie niedojrzałych  mechanizmów obronnych  b)  Model behawioralny  – uczenie się i wzmacnianie (przy fobiach)  c)  Model poznawczy  – sposób postrzegania siebie i relacji z innymi ludźmi (w depresji)    Podział zaburzeń psychicznych:   1. Zaburzenia lękowe (25%)  Uogólnione zaburzenie lękowe – lęk lub niepokój, gdy nie występuje jakiekolwiek inne zagrożenie, oraz przynajmniej  3 poniższe objawy:  - napięcie mięśni  - zmęczenie  - zła koncentracja uwagi  - drażliwość  - kłopoty ze snem  Zespół paniki (lęk paniczny) – wg DSM IV występujący z agorafobią lub bez.  Zespół stresu pourazowego (8%)   Fobie    a) Fobie społeczne – irracjonalny lęk powstający w oczekiwaniu na sytuację publiczną, w której inni mogą nas  obserwować (13,3%)  b) Fobie specyficzne  - związane ze zwierzętami  - związane ze środowiskiem naturalnym  - sytuacyjne  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne  Obsesje – myśli, obrazy lub impulsy, które powtarzają się lub trwają pomimo wysiłków stłumienia ich przez  jednostkę.  Kompulsje – powtarzające się czynności celowe, wykonywane wg pewnych reguł lub w sposób zrytualizowany.   2. Zaburzenia nastroju (19%)  a) Depresja wielka (jednobiegunowa) – zdecydowanie częściej chorują kobiety.  Objawy:   - emocjonalne  - poznawcze  - motywacyjne  - somatyczne – np. zaburzenia snu    Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania. E  Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni. P  Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle. P  Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży. E i M   Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. P i M 

(…)

…, analiza marzeń sennych, opór)
b) Terapie behawioralne (systematyczna desensytyzycja, naśladowanie modeli, trening umiejętności społecznych)
c) Terapie poznawcze (zmiana fałszywych przekonań, poznawcza modyfikacja zachowania)
d) Terapie humanistyczne (terapia zorientowana na klienta) – szukanie jasnej strony osobowości
e) Terapie grupowe (małżeńska, rodzinna, środowiskowe grupy wsparcia)
f) Terapie…
… pod wieloma względami – nieśmiała vs śmiała
4. Zaburzenia osobowości – długotrwały, sztywny i nie przystosowawczy wzorzec spostrzegania, myślenia i
zachowania.
Osobowość paranoiczna – np. nadmierna zazdrość
Narcystyczne zaburzenie osobowości – egoiści
Antyspołeczne zaburzenie osobowości – bardzo często występuje wśród nastolatków. Robiąc komuś krzywdę, nie
mają wyrzutów sumienia.
5. Schizofrenia
Objawy…
… behawioralne (systematyczna desensytyzycja, naśladowanie modeli, trening umiejętności społecznych)
c) Terapie poznawcze (zmiana fałszywych przekonań, poznawcza modyfikacja zachowania)
d) Terapie humanistyczne (terapia zorientowana na klienta) – szukanie jasnej strony osobowości
e) Terapie grupowe (małżeńska, rodzinna, środowiskowe grupy wsparcia)
f) Terapie biomedyczne:
psychochirurgia
elektrowstrząsy…
… osobie, najczęściej
przeciwstawne pod wieloma względami – nieśmiała vs śmiała
4. Zaburzenia osobowości – długotrwały, sztywny i nie przystosowawczy wzorzec spostrzegania, myślenia i
zachowania.
Osobowość paranoiczna – np. nadmierna zazdrość
Narcystyczne zaburzenie osobowości – egoiści
Antyspołeczne zaburzenie osobowości – bardzo często występuje wśród nastolatków. Robiąc komuś krzywdę, nie
mają wyrzutów…
… :
- halucynacje – najczęściej omamy słuchowe
- urojenia (prześladowcze, wielkościowe, zazdrości)
- niespójny język „sałatka słowna”
„ Jestem z kamienia, albo co więcej jestem ze szkła. Jestem dokładnie źle podłączony, dokładnie…”
- emocje – płytkie, pozbawione wyraźnej ekspresji, lub też mogą być nieadekwatne do sytuacji
Schizofrenia jest chorobą genetyczną.
6. Zaburzenia seksualne
7. Zaburzenia odżywiania
8…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz