WSTĘP DO PSYCHOLOGII

note /search

ZABURZENIA PSYCHICZNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2520

    ZABURZENIA PSYCHICZNE     Co to znaczy „nienormalny”?    Kryteria zaburzeń psychicznych wg DSM-IV, 2000:  - cierpienie lub upośledzenie  - nieprzystosowanie  - irracjonalność zachowania  - nieprzewidywalność   - niekonwencjonalność i rzadkość...

Psychologia osobowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3409

  PODSTAWY PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI    Co kształtuje naszą osobowość ?  - wychowanie  -relacje  społeczne  -biologia i ewolucja (geny)  -rozwój     Typologia Hipokratesa – Galena  -cechy wiążą się z podstawowymi płynami organizmu i zależą od ich ilości oraz proporcji między nimi:       Żółć  –  ch...

Elementy psychologii społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2359

ELEMENTY PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ   Czym zajmuje się psychologia społeczna?   -analizą zachowań ludzi w kontekście społecznym.    Kontekst społeczny obejmuje:    Rzeczywistą lub wyobrażoną obecność innych ludzi,    Czynności i interakcje, zachodzące między ludźmi,    Cechy sytuacji, w których wy...

Wykład - Facylitacja społeczna i jej rola w działaniu ludzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1589

Facylitacja społeczna i jej rola w działaniu ludzi. Próżniactwo społeczne Facylitacja społeczna: napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zad...

Wykład - argumenty skuteczne w próbach wpływania na innych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Jakie argumenty są skuteczne w próbach wpływania na innych? Postawy zmieniają się, gdy ludzie otrzymują komunikaty perswazyjne. Perswazyjność komunikatu zależy od różnych aspektów nadawcy lub źródła komunikatu; różnych aspektów samego komunikatu (np. jego treści); i różnych aspektów odbiorcy. Kto mó...

Wykład - Pojęcie postawy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1421

Pojęcie postawy: cechy i struktura Postawa -względnie trwała struktura procesów poznawczych emocjonalnych i tendencji do zachowań, w których wyraża się stosunek wobec danego przedmiotu. /wg S Miki/ -trwała ocena -pozytywna lub negatywna- ludzi, pojęć, obiektów Struktura: komponent poznawczy: pr...

Wykład - Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1694

Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii od końca XIX wieku do dziś 4. Kierunki psychologii naukowej do chwili powstania programów psychoanalizy i behawioryzmu 1) słowo psychologia: - Arystoteles - znane w mowie już w XVIw. - 1590 - I raz w druku w tytule rozprawy pod red. Rudolfa Gocleniu...

Wykład - Atrybucja jako wnioskowanie cechach i przyczynach

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

Atrybucja jako wnioskowanie cechach i przyczynach (typy i błędy atrybucji) Atrybucja określenie sposobu, w jakim ludzie wyjaśniają przyczyny tak swojego jak i zachowania innych ludzi wyróżniamy 2 typy atrybucji wg Fritz Heider: zewnętrzne- wnioskowanie że jakaś osoba zachowała się w określony spos...

Wykład - Behawiorystyczna i neobehawiorystyczna teoria człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1253

Behawiorystyczna i neobehawiorystyczna teoria człowieka. Watson: Psychologia powinna badać zachowanie posługując się obiektywnymi metodami stosowanymi przez nauki przyrodnicze Przejął od Pawłowa zasadę warunkowania i połączył ją z rozwiniętymi przez siebie koncepcjami - stworzył behawioryzm. Tho...

Wykład - Behawiorystyczna koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3073

Behawiorystyczna koncepcja człowieka Behawioryzm rozpoczyna się od „manifestu behawiorystycznego” - wykładu Watsona z 1913 roku. Jednak jest to tylko symboliczna data, gdyż ta teoria psychologiczna zaczęła rozwijać się dużo wcześniej. Znaczny ...