WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 2

note /search

Wykład - behawioryzm, neobehawioryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3451

behawioryzm - John Watson (1878-1958) - manifest behawioryzmu z 1913 - przedstawiciele: Burrhus Skinner (1904-1990) - wg. notatek, wg. Strelau należy już do neobehawiorystów przedmiot: zachowanie (koniec z obserwacją świadomości i stanów psy...

Wykład - Biologiczna koncepcja inteligencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 266
Wyświetleń: 728

Biologiczna koncepcja inteligencji Podłoża inteligencji upatruje się obecnie w trzech źródłach: szybkości neuronalnej, sprawności układu nerwowego i wielkości mózgu. Inteligencja to szybkość reakcji, odporność na błędy, ekonomiczne wykorzystanie energii. 1. Szybkość neuronalna - inteligencja jest...

Wykład - poznanie i emocje

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1659

Co było pierwsze: poznanie czy emocje? - trzy stanowiska. Pierwotność poznania względem emocji. Frijda (1986), Lazarus (1982) - U podstaw emocji, leży rozpoznanie przez podmiot określonego zdarzenia, jako znaczącego z punktu widzenia jego własnych interesów i celów. Różne oceny - różne emocje. K...

Wykład - Czynnikowy model inteligencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Czynnikowy model inteligencji POJECIE INTELIGENCJI W. Stern -adaptacyjne. ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i do wykonywania nowych zadań + iloraz inteligencji ZDOLNOŚĆ -potencjalne możliwości, możliwości rzeczywiste lub p...

Wykład - dzieciństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Okres dzieciństwa : Wczesne dzieciństwo (2 i 3 rok życia) W okresie tym zaznaczają się intensywne zmiany w sferze percepcji. Małe dziecko nabywa wiele sprawności motorycznych, rozwija się jego kompetencja komunikacyjna, nabiera zaufania do swoich opiekunów i siebie samego: swoich zmysłów i zdolności...

Wykład - Glówne cechy wyobrażeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400

Główne cechy wyobrażeń - odróżnienie od spostrzeżeń i halucynacji. 1. Def. Percepcji za Philipem Zimbardo: Percepcja jest porządkującą zasadą, która nadaje spójność kalejdoskopowemu wejściu sensorycznemu i sensowną jedność odrębnym elementom, umożliwiając zorganizowanie i ukierunkowanie naszego z...

Wykład - Główne rodzaje i objawy psychoz schizofrenicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Główne rodzaje i objawy psychoz schizofrenicznych Rodzaje shizofreni: Shizofrenia paranoidalna . Objawy: urojenia, omamy. Uczuciowość mniej spłycona niż w innych shizofreniach, często nieuzasadniona drażliwość, nieoczekiwane wybuchy gniewu, lękliwości i podejrzliwości Shizofrenia hebefreniczna. O...

Wykład - Hipokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1155

Hipokrates , Galen ,początki nauki o temperamencie Była to pierwsza typologia temperamentu. Hipokrates wyodrębnił cztery soki (humory) organizmu , krew, flegmę, dwojakiego rodzaju żółć (żółtą i czerwoną), a 600 lat później grecki lekarz Galen w...

Wykład - Humanistyczna koncepcja osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 217
Wyświetleń: 763

Humanistyczna koncepcja osobowości Stworzona przez Abrahama Maslowa i Carla Rogersa jako sprzeciw wobec behawiorystycznej koncepcji człowieka, traktującej go zbyt mechanicznie i jednowymiarowo oraz psychoanalizie, która skupia się na słabych stronach ludzkiej natury. Podstawowymi założeniami