Wykład - Czynnikowy model inteligencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynnikowy model inteligencji - strona 1 Wykład - Czynnikowy model inteligencji - strona 2 Wykład - Czynnikowy model inteligencji - strona 3

Fragment notatki:

Czynnikowy model inteligencji
POJECIE INTELIGENCJI
W. Stern -adaptacyjne. ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i do wykonywania nowych zadań
+ iloraz inteligencji ZDOLNOŚĆ -potencjalne możliwości, możliwości rzeczywiste lub poziom wykonania czynności
Tiepłow + psych. Rosyjscy - efektywność działania
właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań.
Ferguson - zdolność uczenia się nabyty przez jednostkę repertuar zgeneralizowanych technik uczenia sie
Piaget- zdolność rozwiązywania problemów
Hebb -inteligencja A i B = wrodzony potencjał (inteligencja A -geny) i jego zrealizowanie w konfrontacji z rzeczywistościa (inteligencja B). A wyznacza górny poziom inteligencji.
Vernon - inteligencja C, przejawiająca tylko część inlet. A czy B, możliwa do zbadania.
Wg J. Strelaua. - eklektyczna definicja
Inteligencja, to zdolność przystosowania się do nowych okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z doświadczeń i kontroli nad własnymi procesami poznawczymi
[Ja ktoś chce pełniej dobrze opracowana INTELIGENCJA na: http://310.webpark.pl/inteligencja.htm]
Inteligencja wynika z kilku zdolności i zależności miedzy nimi. Badane były metodą analizy czynnikowej. Spearman i Cattell przedstawiają hierarchiczną teorię czynnikową, w której jeden element jest nadrzędny i uczestniczy we wszystkich zadaniach. Drugi model zakłada równorzędność czynników.
1. Spearman -`teoria dwuczynnikowa'
Wyodrębnia: 1. naczelna zdolność intelektualną [`energia mentalna'].- czynnik g
2. zdolności specjalne - czynniki s
= do wykonania zadania użyty jest zawsze cz. g i jakiś cz. s
= dla każdego zadania lub czynności umysłowej można określić proporcję udziału (nasycenie) czynnika g i czynnika s. - pokazuje czy zadanie mierzy inteligencje ogólna czy specyficzne zdolności
Cattell - Inteligencja płynna i skrystalizowana
inteligencja plynna Gf -niezależna od doświadczenia, nie wyuczona
- dostrzeganie relacji i wykonanie operacji na symbolach bez znajomości ich znaczenia, myślenie inukcyjne
inteligencja skrystlizowana Gc- wynik uczenia się, nakładający się na intel. plynna- dysponowanie wiedzą i umiejętnościami w kontekcie kulturowym.
Ponadto zdolność wyobrażeniowa
szybkość umysłowa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz