Inteligencja - Spearman

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inteligencja - Spearman - strona 1

Fragment notatki:

Inteligencja - pojęcie, sposoby pomiaru, ograniczenia. Dla ludzi inteligencja to:
1. Umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych
2. Kompetencje werbalne (czyli, np. Ktoś inteligentnie i dużo gada)
3. Kompetencje społeczne - umiejętność adekwatnego zachowania w sytuacjach społecznych.
Jest to sprawność procesów poznawczych przejawiająca się przede wszystkim zdolnością sprawnego przeprowadzania operacji myślowych oraz umiejętnością wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Intelekt uwarunkowany jest czynnikami wrodzonymi, do których należą anatomiczno-fizjologiczne cechy mózgu oraz czynnikami nabytymi w czasie nauki i poprzez doświadczenia życiowe. Poziom intelektu można oceniać za pomocą testów określających indywidualne właściwości funkcjonowania procesów poznawczych oraz zasobu nabytej wiedzy w porównaniu ze średnią tych cech w populacji.
Francis Galton - badania jednostek wybitnych zwróciły uwagę na zjawisko inteligencji - wg niego przetrwają geniusze, cechujący się energią działania (zdolnością do długotrwałej pracy umysłowej), o wyższej wrażliwości na bodźce. Jednocześnie jednak dzieci osób wybitnych są mniej uzdolnione (zjawisko regresji, czyli cofania się do średniej)
Alfred Binet - badania nad dziećmi opóźnionymi w rozwoju - wg niego prawidłowy rozwój umysłowy to zdrowy rozsądek, myślenie jako funkcja podstawowa dla inteligencji:
- ukierunkowanie - zaplanowanie pewnego procesu myślenia, stworzenie projektu
- przystosowanie - wybór optymalnej strategii rozwiązywania problemów w konkretnym przypadku, dostosowanie do danej sytuacji, umiejętność wyboru
- kontrola - umiejętność krytycznego spojrzenia na dwa pierwsze procesy.
Osoby opóźnione umysłowo to takie, których myśl jest nie uporządkowana.
Wg Spearman`a inteligencja to rodzaj energii mentalnej przydzielonej pewnym zachowaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Ludzie, którzy mają mniej energii, mogą jej mniej przydzielać, każda rzecz potrzebuje różne ilości energii. Inteligencja to sprawność w poszukiwaniu relacji przez analizę sytuacji, niezależnie od swojej wiedzy.
Współczesna definicja inteligencji:
Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z poprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.
Inteligencja - zapewnia przystosowanie.
Regresja - cofanie się.
Inteligencja, to myślenie, osoby upośledzone nie mają tych zdolności. Inteligencja zależy od rozwoju intelektualnego.
Iloraz inteligencji jest to:
Mogą być odchylenia od normy, w dół lub w górę.
Inteligencja, zdolność do przystosowania się do okoliczności (inteligencja - zasób mentalny).


(…)

… jest ponad kulturowa.
2. Modele czynników równoległych:
- l. Thurnstone - istnieje siedem niezależnych czynników:
1) rozumienie informacji słownych
2) płynność słowna
3) zdolności numeryczne - operacje na liczbach
4) zdolności pamięciowe
5) szybkość spostrzegania i rozpoznawania obiektów
6) wizualizacja przestrzenna
7) rozumienie indukcyjne.
3. Biologiczne koncepcje inteligencji - służyły rasizmowi:
- Jensen - inteligencja zależy od cech mózgu, miarą inteligencji jest czas reakcji. Jest czas decyzji i jest czas reakcji. Wydajność energetyczna mózgu. Podłożem inteligencji jest szybkość przewodzenia impulsów do kory mózgowej - czas decyzji i reakcji - chronometraż inteligencji. Osoby bardziej inteligentne reagują regularnie, więc inteligencja zależy od szybkości przewodzenia impulsów i niezawodności tego systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz