Podstawy psychologii

note /search

Emocje - Rola emocji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1736

Emocje Emocje - (def) jest to ustosunkowanie się do świata. Mechanizm ich powstał na drodze ewolucji. Emocje - proces psychologiczny, świat bez emocji nie istnieje, zdolność rozróżniania czy to jest dobre, czy złe, ważne, czy nieważne (wiedza - tak, nie). Emocje są pierwotne, myśli są wtórne. Najp...

Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2100

Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia 1. Definicja postaw Postawa - trwała ocena - pozytywna lub negatywna - ludzi, obiektów i idei. Na postawę skłądają się różne komponenty: emocjonalny - reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy poznawczy - myśli i przekonania o przedmiocie p...

Uprzedzenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2394

Uprzedzenia: przyczyny i lekarstwa Wszelka przynależność do jakiejkolwiek kategorii czyni nas ofiarami uprzedzeń. Są one niebezpieczne, bo mogą prowadzić do nienawiści. Bycie obiektem uprzedzeń zawsze prowadzi do obniżenia samooceny, która jest zasadniczym składnikiem życia każdego człowieka - klu...

Agresja - Zachowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2128

Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi I. Czym jest agresja? Działanie agresywne - zachowanie, którego celem jest spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody agresja wroga - akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie instrumentalna - akt agresji służąc...

Atrakcyjność interpersonalna - Atrakcyjność fizyczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1897

. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych Determinanty Atrakcyjności Interpersonalnej cechy sytuacji (pokrewieństwo, powtarzająca się ekspozycja) cechy indywidualne (fizyczna atrakcyjność, podobieństwo, uzupełnianie się) elementy zachowania (nagradzanie, komunik...

Badania nad warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2023

Badania nad warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym. Warunkowanie klasyczne to zdobywania wiedzy o otoczeniu - każde prawidłowe rozpoznanie dźwięku było nagradzane - zaś nieprawidłowe - karane brakiem wzmocnienia; karanie za błęd...

Czym jest inteligencja emocjonalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1603

Czym jest inteligencja emocjonalna. W krótkiej historii swojego istnienia pojęcie inteligencji emocjonalnej było definiowane na wiele sposobów. Dla przykładu Martines (Dulewicz, Higgs 1999)definiuje inteligencję emocjonalną jako w...

Czynności jako przedmiot psychologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246

Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny. Psychologia - "psycho"-"logos" z greki. Teofrast - "charaktery" p.n.e. "logos" - nauka, słowo "psycho" - dusza Psychologia wyrasta z filozofii. Stając się nauką empiryczną psyc...

Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2331

Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny Dysonans poznawczy Potrzeba wysokiej samooceny jest jednym z najważniejszych motywów. Wiąże się ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. DEF - Dysonans poznawczy - popęd spowodowany po...

Elementy psychologii społecznej - Salomon Asch

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001

Elementy psychologii społecznej - relacje interpersonalne i wpływ społeczny. Psychologia społeczna - przedmiotem jej zainteresowania jest to co dzieje się między ludźmi, stara się wyjaśnić jak takie zachowania jak, myślenie, uczeni...