Czynności jako przedmiot psychologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności jako przedmiot psychologii - strona 1 Czynności jako przedmiot psychologii - strona 2 Czynności jako przedmiot psychologii - strona 3

Fragment notatki:

Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny. Psychologia - "psycho"-"logos" z greki.
Teofrast - "charaktery" p.n.e.
"logos" - nauka, słowo
"psycho" - dusza
Psychologia wyrasta z filozofii. Stając się nauką empiryczną psychologia oddzieliła się od filozofii. Symboliczna data to założenie laboratorium eksperymentalnego w Lipsku przez W. Wundta. Zrozumienie psychologii współczesnej wymaga powrotu do jej wczesnych nurtów. Są to strukturalizm (E.Titchener) - poszukuje odpowiedzi na pytanie jak jest zbudowana świadomość (psychologia traktowana była jako nauka o świadomych procesach psychicznych); funkcjonalizm (przedstawiciele: James McKeen Cattell, W.James, J.Dewey) stawiający pytanie o funkcje jakie pełnią procesy umysłowe. Metodą stosowaną przez psychologię jako naukę o świadomych procesach psychicznych była introspekcja. Wreszcie istotnym nurtem była psychologia postaci (Gestalt), której twórcami byli: K.Koffka, W.Kohler, M.Wertheimer. Psychologia postaci podkreślała podstawowe znaczenie kontekstu i całościowej interpretacji zjawisk psychicznych. Nurtami, które negowały pojmowanie psychologii jako nauki o świadomych procesach psychicznych były: behawioryzm J.Watsona (uważał, że psychologia winna zajmować się zachowaniami jako tym, co jest intersubiektywnie sprawdzalne) oraz psychoanaliza (twórcą której był S.Freud wskazując na podstawową rolę procesów podświadomych i nieświadomych). Współczesna psychologia określana jest jako „naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych”. Tak pojmowana psychologia stawia sobie następujące cele: opisywanie tego, co się dzieje; wyjaśnianie tego, co się dzieje; przewidywanie tego, co się zdarzy, kierowanie tym, co się dzieje; polepszanie jakości życia (psychologia służy dobru człowieka, jej prawa mają pomóc w rozwoju człowieka). Psychologia dzieli się na pewne działy i dyscypliny. Jeden z podziałów to rozróżnienie na psychologię teoretyczną (bada ogólne prawa zachowania i rozwoju człowieka) i psychologię stosowaną (bada szczegółowe prawa zachowania i rozwoju człowieka oraz stara się wykorzystać ich znajomość w praktyce). Podział Psychologii Psychologia teoretyczna Psychologia stosowana - ogólne prawa zachowania - szczegółowe prawa (np. psychologia procesów (np. psychologia poznawczych, kliniczna, psychologia psychologia osobowości) wychowawcza, szkolna Inny podział, uwzględnia podział psychologii na 7 podstawowych dyscyplin. Należą do nich:

(…)

… psychologii eksperymentalnej, badał procesy psycho-fizjologiczne, obserwowano świece (pyt. o ile jaśniej, prawo Webera).
Czarna skrzynka - nie interesuje nas w środku, na wejściu jest to, a na wyjściu coś innego (np. pomiędzy - kawa).
Przedmiot badań psychologicznych: Behawioryzm - zachowanie (nauka o zachowaniu).
Gdybyśmy chcieli oddać intencję Johna Watsona powinniśmy nazywać zapoczątkowany…
… i dostępne, a nie to co trudne. Nauka zbudowana na kształt: nie badamy to co w środku. Nie ma eksperymentu rozstrzygającego, nauka jest ciągłym szukaniem prawdy.
Naukowe uprawianie psychologii rozwija, trochę banalna, nauka szuka falsyfikacji, a nie potwierdzenia. Siłą psychologii jest przestrzeganie zasad empiryzmu.
Behawioryzm - podchodzenie do organizmu, do czarnej skrzynki - co w środku…
…. Należą do nich: 1. Psychologia eksperymentalna i fizjologiczna (m.in. neuropsychologia, neuronauka - interdyscyplinarna, psychofarmakologia). 2. Psychologia rozwoju na przestrzeni życia (rozwojowa). 3. Psychologia osobowości. 4. Psychologia społeczna. 5. Psychologia wychowawcza / szkolna. 6. Psychologia organizacji / przemysłowa (w ramach m.in. psychologia inżynieryjna, konsumenta, reklamy). 7…
…. Psychologia kliniczna. Pierwsze dzieło dot. psychologii powstało w roku około 1560, w tym dziele pierwszy raz użyto nazwy psychologia. Na temat duszy istniały w teologii 3 podejścia :
Dusza powstaje w momencie prokreacji.
W wyniku prokreacji powstaje ciało, a duszę ciału przydaje Bóg.
Dusze zostały stworzone dawno temu, i czekają aż się pojawi ciało im właściwe.
Spór dotyczył tego czy dusza i ciało to byty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz