podstawy psychologii notatki z wykładów 2012

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy psychologii notatki z wykładów 2012 - strona 1 podstawy psychologii notatki z wykładów 2012 - strona 2 podstawy psychologii notatki z wykładów 2012 - strona 3

Fragment notatki:


Egzamin: test 45 albo 60 pytań, jednokrotny wybór.
WYKŁAD I
Psyche- dusza Logos- nauka A więc nauka o duszy.
Arystoteles uznawany jest za ojca psychologii. Jego traktat psychologiczny pt. De Anima to pierwsza książka o duszy.
15/16 wiek- przez wiele lat autorstwo słowa psychologia było przypisywane Filipowi Melanchtonowi. Obecnie uważa się, że pierwszy raz słowo to zostało użyte w wieku 16 przez Gocleniusa w jego rozprawie pt. „ Psychologia, czyli o doskonałości człowieka, o duszy, a przede wszystkim o jej pochodzeniu rozważania i rozprawy tych współczesnych teologów i filozofów, których nazwiska znajdują się na odwrotnej stronie ”.
Psychologia ta miała zabarwienie religijna, mówiła o duszy, o jej pochodzeniu. Książka Gocleniusa była bardzo popularna. W wieku 16/17 pojawiła się alternatywna nazwa dla psychologii, a mianowicie pneumatologia (nazwa psychologia nie przyjęła się od razu).
Christian Wolf napisał „psychologię empiryka” i „Psychologię racjonalizmu”- to dzięki niemu i jego książką na dobre przyjęła się nazwa psychologia.
I polska publikacja psychologiczna- Anna Jabłonowska -Sapiehów „Psychologia albo krótko zebrane lekcyje elementarne o naturze i własnościach duszy”(1786r.-przedruk z francuskiego). Psychologia wtedy nadal była nauką o duszy. Obecnie psychologia bada raczej zagadnienia takie jak świadomość, osobowość, umysł.
Od wieku 18 psychologia była nauką o naturze ludzkiej. D. Hume- w swoim traktacie uwzględnił jako istotne badania eksperymentalne ( takie, jak przeprowadzane są w przypadku fizyki, biologii itd.) Psychologia silnie związana z przyrodą.
W połowie 19 wieku S. Mill próbował wskazać porządek przyczynowo- skutkowy. Nauka miała na celu wykrywanie pewnych prawidłowości. W II połowie 19 wieku psychologia stała się osobną nauką empiryczną, odsunęła się od filozofii. CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOGIA? Pieter: „Psychologia zajmuje się psychiką”.
Zimbardo : „ Psychologia to sposób myślenia o tym, jak żywe istoty radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się wobec siebie” - akcent zachowanie, jak behawioryści.
OD STRONY PRZEDMIOTU BADANIA PSYCHOLOGII WYRÓŻNIA SIĘ PODEJŚCIA: Ontologiczne- dusza Subiektywistyczne ;
Introspekcje - świadomość przedmiotem psychologii
Fenomenologiczne- doświadczenie przedmiotem psychologii- szersze od świadomości, często nieświadome Obiektywistyczne - zmysły zewnętrzne (tylko!)
Zawiera psychologię poznawczą i behawioryzm. Psychoanalityczne = psychologia głębi- nauka o tym, co znajduje się pod powierzchnią zjawisk.
Współcześnie popiera się Freuda w twierdzeniu, że wiele rzeczy wykonujemy nieświadomie, ale odrzuca się teorię zakładającą, że każde takie zachowanie spowodowane jest wyparciem.

(…)

… uczucie, podobne do tamtego
Prawo bliskości w przestrzeni i w czasie
Prawo przyczynowo- skutkowe
Również stosował metodę analityczną ( jak Locke)
JOHN STUART MILL 18/19 WIEK
Istnieją prawa kojarzenia idei, następują po sobie w określonej kolejności. Uważał, tak jak Hume, że istnieją idee proste i złożone.
Pewne idee są kojarzone z innymi- ciągłość `ja', która jest ciągłością pewnych idei odnoszących…
… od brytyjskich empirystów.
Kant dzielił świat na rzecz samą w sobie (niepoznawane) i zjawiska (to, co poznajemy).
Filozofia nauki: pozytywizm:
John Stuart Mill- doświadczenie wewnętrzne, introspekcja.
A. Comte- źródłem wszelkiego poznania jest doświadczenie, ale tylko zewnętrzne (sensualizm- poznawane przez zmysły).
Nauka ma cele praktyczne: Comte: „Wiedzieć, żeby móc przewidywać”.
Pozytywizm przeciwstawiał…
…. Skoro człowiek jest wiecznie hamowany, to musi być też nieszczęśliwy.
Wg psychologii humanistycznej jeśli człowieka zostawi się „samego z sobą” to nic go nie zepsuje, będzie dobry.
Istnieje także pytanie o rolę genów i tego, jaki mają wpływ na nasze zachowania i postawy.
PSYCHOLOGIA:
Rozwojowa- bada rozwój od poczęcia do wykształcenia się dorosłego człowieka, potem temat jej badań jest przejmowany…
…. ta sama wycieczka, a sto różnych opinii i wspomnień ). Uwaga różnych osób kierowana jest na różne przedmioty
Na najwyższym poziomie sami sterujemy swoją uwagą- wybieramy, co włączamy do świadomości, a czego nie.
WYKŁAD 22.05.2012r.
Psychologia klasyczna istniała jako pierwsza, potem zaczęła być wypierana przez inne. Gdy umiera Wundt:
- w 1910 roku początek psychologii postaci- przedstawiciel to Heiner- eksperyment nad ruchem i zjawiskiem fi (Zjawisko fi - iluzja ruchu przy eksponowaniu serii nieruchomych obrazów w odpowiednio krótkim czasie)
- 1885 r.- Freud (jego poglądy były rozwijane poza uniwersytetami)
- 1913 r. - Watson- psychologia powinna zrezygnować z introspekcji, badania świadomości. Powinna za to przejść na behawioryzm.
Koffka, Kohler, Hertheimer- główni przedstawiciele psychologii postaci…

Badania nad dynamiką grupową, konfliktami interpersonalnymi itd. - Asch - wpływ grupy na opinię (długości linii)
BEHAWIORYZM- rewolucja (ewolucja) w psychologii. Przedmiotem badań staje się zachowanie, celem staje się kontrola.
Wymierają psychologowie klasyczni niczym dinozaury.
Czynniki, które spowodowały, że psychologia stała się behawiorystyczna:
Teoria ewolucji Darwina
Funkcjonalizm w badaniach psychologicznych
Badania nad zwierzętami
Kryzys psychologii klasycznej/ introspekcyjnej
Kryzys Comte'a Badania Pawłowa nad warunkowaniem klasycznym
Ad a). Darwin- „ O pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego”.
„ O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt”.
Dzięki niemu zaczęto zachowania czy procesy rozpatrywać w kontekście ewolucyjnym- badania genetyczne nad dziećmi i zwierzętami. Z tego wziął się funkcjonalizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz