Wykład - Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii - strona 1 Wykład - Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii - strona 2 Wykład - Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii - strona 3

Fragment notatki:

Przemiany przedmiotu i metod badań psychologii od końca XIX wieku do dziś 4. Kierunki psychologii naukowej do chwili powstania programów psychoanalizy i behawioryzmu
1) słowo psychologia:
- Arystoteles
- znane w mowie już w XVIw.
- 1590 - I raz w druku w tytule rozprawy pod red. Rudolfa Gocleniusa - filozofa niem. i prof. logiki na Akademii Marburskiej
2) Arystoteles: przedmiot psychologii: dusza jako ogół bieżących procesów świadomości (ujęcie aktualistyczne (procesualne))
2) David Hume (1711-1776) - „Traktat o naturze”:
postulowany przedmiot psychologii: rozwinięcie nauki o człowieku
metoda: eksperymentalna
3) John Stuart Mill (1806-1873) - „System logiki”:
postulowany przedmiot psychologii: prawa wg których jeden stan psychiczny następuje po innym lub jest przez niego wywołany; metoda: badanie eksperymentalne (obserwacja + eksperyment sztuczny)
4) psychologia asocjacjonistyczna - pocz. w XVIII w. w Ang.:
- wszystkie czynności psychiczne (jak spostrzeganie, przypominanie, uczenie się, myślenie) i zachowanie powstają w wyniku łączenia się elementarnych procesów psychicznych przez asocjację (kojarzenie) zgodnie z „prawami kojarzenia” (przez podobieństwo, kontrast, styczność w czasie i przyczynowość)
- dominacja w II poł. XIX w.
5) XIX w. - spór materialistów przyrodniczych i spirytualistów:
- materialiści: zjawiska psychiczne pochodne od fizycznych, należy je opisywać w języku procesów fizjologicznych
- spirytualiści
6) Wilhelm Wundt (1832-1920) - założyciel psychologii:
- tzw. heidelberski program psychologii (1857-1874), gdy był asystentem w Instytucie Filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu - tzw. wczesny Wundt
- część programu odwołana w okresie lipskim - późny Wundt (1874-1920)
- dzieła: „Przyczynki do teorii postrzegania zmysłowego”, „Wykłady o duszy ludzkiej i zwierzęcej”
- autorstwo nowego znaczenia słowa psychologia- psychologia jako odrębna nauka równorzędna innym dziedzinom, już nie część filozofii (przypisuje mu się taką rolę, naprawdę do końca zajmował się też filozofią i nie chciał jej rozbratu z psychologią)
- 1879 - I pracownia eksperymentalnych badań psychologicznych na Uniwersytecie Lipskim
(wśród doktorantów Wundta Polacy m.in. Aleksander Świętochowski - doktorat z filo w 1875)
- 1882 - przekształcona w Instytut Psychologii
Wilhelm Wundt - psychologia eksperymentalna/indywidualistyczna/fizjologiczna:
- należy do nurtu tzw. psychologii elementów/atomistycznej/strukturalnej - opartego na założeniu, że świadomość tworzą elementarne składniki (np. wrażenia) jak ciała fizyczne składają się z atomów; celem poszukiwania najprostszych składników świadomości jest opis bardziej złożonych zjawisk psychicznych


(…)

… bo wskutek odpowiedniego układu czasowo-przestrzennego bodźców postrzegane zjawisko jest jakościowo inne)
metoda: introspekcja
- analiza ma przebiegać z góry na dół od całości do naturalnych jej składników i łączących ich relacji, które stanowią z kolei materiał dalszych badań
osiągnięcia: teoria percepcji, inspiracja dla psychologii poznawczej, społecznej
11) psychologia funkcjonalna:
- przedstawiciele: William James (1842-1910), Granville Hall (1844-1924), James Baldwin (1861-1934)
przedmiot: strumień świadomości
- zjawiska świadomości z pkt widzenia ich biologicznego znaczenia, nie szuka ogólnych praw życia psychicznego na podstawie wyodrębnionych elementów świadomości
- zmiany w indywidualnym organizmie od pocz. życia embrionalnego po dojrzałość (psychologia rozwojowa)
- procesy psychiczne organizmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz